fbpx

VOGËLUSHI OLEG NË “ACIBADEM SISTINA” NDIHET SI NË SHTËPI

23.04.2021

KUR PUNOHET ME DASHURI DHE TË PËRKUSHTUAR REZULTATET JANË TË PASHMANGSHME

Për dy vite në relacion Shtip – Shkup, vogëlushi Oleg së bashku me prindërit e tij çdo ditë viziton Qendrën për zbulimin e hershëm dhe trajtimin e fëmijëve me të gjitha format e vonesës në zhvillim në Spitalin Pediatrik të “Acibadem Sistina” dhe pas trajtimit dyvjetor  shënon përparim të madh në zhvillim. Kur ai u shfaq për herë të parë në zyrën e defektologut Sonja Jordanova-Cacanoska, dy vjeçari Oleg nuk foli, nuk eci dhe as nuk u përqendrua me sytë e tij, gjë që nuk ishte tipike për moshën e tij. Dy vite më vonë, siç thotë Mr.sc Jordanova Cacanoska, Oleg po ec, kërcen, vrapon dhe hyn në ordinancën e saj vetëm, duke përshëndetur nënën e tij me fjalët “Çao mami, Oleg do të punojë me tezen Sonja dhe mami do të pijë kafe”. Defektologja Jordanova-Cacanoska thotë se përparimin që Oleg e ka arritur është i madh, që tani ai këndon këngë, tregon rrëfime, tregon se çfarë dëshiron dhe çfarë i intereson. “Falë mirëkuptimit të menaxhmentit të spitalit tonë dhe dëshirës për t’u ndihmuar fëmijëve, me qëllim që të përmirësojmë zhvillimin e fëmijëve, spitali ynë ka blerë dorezën e mençur për rehabilitimin digjital, softuerin njohës dhe një dërrase interaktive digjitale që janë një plotësim shtesë në trajtimin e Olegut dhe në një mënyrë shumë interesante dhe kreative ndikojnë në përmirësimin e vëmendjes, kujtesës, fjalimit, aftësisë për zgjidhjen e problemeve, aftësive motorike. Oleg ende po ushtron me këto pajisje ndërsa ndryshimet u vërejtën për një kohë të shkurtër. Paraqet një kënaqësi e veçantë kur jeni pjesë e ekipit të një spitali kaq të njohur, i cili ka kuptim për specifikat dhe nevojat e punës sime. Para Olegut dhe unë qëndrojnë shumë sfida, por me një mbështetje të tillë rezultatet e mira janë të pashmangshme” tha Mr.sc Jordanova Cacanoska, e cila shton se sistemi njohës me softuer dhe ekran me prekje, si dhe doreza e mençur për rehabilitimin digjital janë pajisje që i ka vetëm në Spitalin Klinik “Acibadem Sistina”.

olega

TRAJTIMI I VOGËLUSHIT OLEG KA REZULTUAR ME SHUMË PËRPARIM VETËM PËR DY VITE

Katërvjeçari Oleg gati për dy vite është pacient i përditshëm në “Acibadem Sistina”siç thotë nëna e tij në spital ai ndihet si në shtëpi. Mr.sc Jordanova-Cacanoska, për fillimet thotë se nuk ishin të lehta, por për një kohë të shkurtër Oleg ka ardhur në trajtimet me gëzim dhe një buzëqeshje ndërsa tani ai ka arritur një përparim të jashtëzakonshëm. “Oleg nuk ecte, fjalori pranues dhe shprehës nuk korrespondonte me moshën e tij, ai nuk dinte as gjashtë fjalë, nuk ndoqi komanda të thjeshta verbale pa gjeste shtesë, si përshembull- ulu, nuk imitoi dhe nuk tregonte me gisht për diçka interesante. Pranimi i gjendjes reale të fëmijës nga prindërit e tij ishte një nga faktorët që na ndihmuan në përcaktimin e nevojave reale të fëmijës. Përshtatja, sjellja e fëmijës më afër terapistit është në të shumtën e rasteve stresuese për fëmijën. Kështu filloi historia e Olegut. Për shkak se Oleg nuk foli, ai e shprehu rezistencën e tij duke qarë. Megjithëse unë e kam pritur atë moment, pas çdo seance të përfunduar prindërit e tij më inkurajuan që të vazhdoj me punën edhe pse po qante. Kur keni mbështetjen dhe mirëkuptimin e prindërve, keni bërë gjysmën e punës. Këmbëngulja e prindërve të tij rezultoi me punë të vazhdueshme dhe me lëvizjen e Olegut nga niveli fillestar”, thotë Mr. sc Jordanova-Cacanoska.

oleg

APARATET QË I POSEDON VETËM “ACIBADEM SISTINA” JANË TË SHKËLQYESHME PËR MOSHËN DHE ZHVILLIMIN E OLEGUT

Nëna e vogëlushit Oleg, Sofija, thotë se pranimi i realitetit për sëmundjen e fëmijës së tyre ishte momenti më i vështirë. Oleg kishte shenja të dukshme për zhvillim të vonuar, shpesh dukej i munguar dhe i shqetësuar. “Nuk kishte asnjë bashkëpunim nga ana e tij, asnjë lojë, ai rrallë qeshte. Për një kohë të shkurtër, Oleg u diagnostikua me fenilketonuria për shkak të së cilës ai mbante një dietë të veçantë dhe nuk u lejua të përdorë stimulues të caktuar pë ta ndihmuar edukimin special dhe terapinë e të folurit. Për fat të mirë, Mr.sc Sonja u afrua me shumë kujdes, me përgjegjësi dhe profesionalizëm. Që nga java e parë paralelisht me dietën speciale Oleg filloi të tregonte ndryshime. Me kalimin e kohës, Oleg përparoi gjithnjë e më shumë. Komunikonte shumë qartë, me një fjalor të pasur, e kuptonte lojën, mendonte dhe kishte interes dhe emocion, u rrit normalisht fizikisht, ishte i fortë dhe energjik. Si nënë, më duhej shumë kohë për të kuptuar se sa shumë i ka munguar këto dy vite të para të jetës së tij dhe paralelisht se sa ka arritur të kompensojë. Tani, me një zemër plot krenari dhe lumturi, mund të them se Oleg po u afrohet “bashkëmoshatarëve të tij me shumë shpejtësi,” thotë nëna e Oleg. Ajo thotë se fakti që jetojnë në Shtip dhe duhet të kalojnë qindra kilometra çdo ditë nuk shihet aspak si pengesë për të qenë “mysafirë” në “Acibadem Sistina” çdo ditë gjatë këtyre dy viteve. Gjatë dy muajve të fundit, ata i kanë përdorur pajisjet e reja të blera në “Acibadem Sistina” me çka janë treguar rezultate të shkëlqyshme dhe janë perfekte për zhvillimin dhe moshën e tij. Mr.sc Jordanova-Cacanoska thekson se gjëja më e rëndësishme për pacientët e tillë është gjetja e mënyrës për t’u stimuluar për punë dhe për t’u motivuar për të bërë sa më shumë përsëritje. Pajisjet me të cilat disponon “Acibadem Sistina” përdoren pas arritjes së motivimit tek fëmijët dhe pastaj e gjithë energjia drejtohet në një dobësi të caktuar: përqendrimi, vëmendja, perceptimi vizual dhe dëgjimor, kujtesa. Dërrasa interaktive, sistemi njohës dhe doreza e mençur përdoren në trajtimin e personave me çrregullime të spektrit autistik, ADHD (Sindroma e mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit), fëmijë me probleme zhvillimi, trajtimi i njerëzve me çrregullime neurologjike-muskuloskeletore, demencë, sëmundja e Alchajmerit, goditje në tru, sklerozë multiple, paralizë cerebrale, frakturë, dëmtime në ligamentet dhe atrofi në muskujt.

ÇFARË ËSHTË SOFTUERI NJOHËS DHE SI U NDIHMON PACIENTËVE?

oleg

Sistemi njohës përbëhet nga softueri dhe një ekran me prekje përmes të cilit bëhet ndërveprimi me pacientin i cili është i përfshirë drejtpërdrejt dhe në mënyrë aktive në lojën dhe në zgjidhjen e detyrave që shoqërohen me stimulim audio dhe vizual që ndikon në përqendrimin, vëmendjen, perceptimin vizual dhe dëgjimor, kujtesën, etj. Pacienti stimulohet me lojë dhe si reagim kthyes ne marrim rezultate të matshme që na tregojnë përparimin e pacientit si një vlerë për detyrën e kryer me sukses, saktësinë mesatare dhe kohën mesatare të përgjigjes.

DORËZA E MENÇUR PËR REHABILITIM DIGJITAL

Doreza e mençur për fëmijët ofron një qasje ndryshe, moderne dhe ndërvepruese, ku pacientët përmes lojërave argëtuese përqendrohen në kryerjen e detyrës së dhënë dhe kështu përmirësojnë funksionet njohëse dhe motorike. Është një mjet biofeedback i cili është i dizajnuar për të përmirësuar gamën e lëvizjes, koordinimin, reagimin e pacientit gjatë trajnimit / lojës duke përdorur dorën si kontrollues. Me ndihmën e dorezës së mençur, bëhen ushtrime funksionale të shoqëruara me feedback audio dhe vizuale dhe kështu kemi stimulim multisensorik, pra trajnim njohës dhe funksional. Pajisja na jep gjithashtu një informacion kthyes si vlerë për detyrën e kryer me sukses, numërin dhe këndet e lëvizjeve, kohën, shkallën e suksesit dhe kohën mesatare të reagimit.

NË ÇFARË MËNYRË FUNKSIONON DËRRASA INTERAKTIVE DIGJITALE

Dërrasa digjitale është një pajisje që krijon një qasje të re interaktive, argëtuese dhe motivuese për pacientët me ndihmën e figurave në forma / ngjyra të ndryshme dhe me më shumë se 30 lojëra të ndryshme të shoqëruara me stimulim audioviziv që përmirëson manipulimin e duarve, koordinimin sy-dorë, perceptimin vizual , njohjen e formës, kujtesën, përqendrimin, aftësinë për të zgjidhur problemet, orientimin hapësinor, kohën e reagimit dhe shkathtësinë. Si rezultat i lojës, merren informacione të matshme që na tregojnë gjendjen aktuale të pacientit dhe përmes së cilës mund të analizohet përparimi. Pajisja ka mundësi për ndryshimin e 3 derrasave me figura të përshtatshme në ngjyra të ndryshme (rrethi, katrori, trekëndëshi, shkop cilindrik) me drita LED që sigurojnë stimulim vizual dhe dëgjimor.