fbpx

TRAJNIME PËR REAGIM TË SHPEJTË DHE EFIKAS GJATË REANIMACIONIT

19.07.2022

Bashkëpunimi mes Universitetit Ndërkombëtar të Ballkanit (IBU) dhe Spitalit Klinik “Acibadem Sistina” vazhdon. Ekipi për edukimet nën mentorimin e Dr. Darko Sazdov dhe infermiereve Androniki Bibovska, Magdallena Mitevska, Gabriella Kitevska dhe Llençe Spasovska gjatë verës organizuan trajnime për reanimacion kardiopulmonar- nivel të avancuar CPR ALS për të punësuarit e spitalit.    

n

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i shkathtësive praktike të personelit duke mundësuar reagim të shpejtë dhe efikas gjatë reanimacionit. Edukimi praktik gjithmonë është mënyra më e mirë për ndarjen e njohurive dhe përmirësimin e shkathtësive.

n
n

Paraqet kënaqësParaqet kënaqësi të edukohet personeli në qendra bashkëkohore për simulim me pajisje të plotë, thonë edukatorët nga Spitali Klinik “Acibadem Sistina”. Shpresojmë se kjo praktikë do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe personeli mjekësor do të fitojë edhe shumë trajnime të këtilla të suksesshme.

obuka