fbpx

Mjekët e spitalit “Acibadem Sistina” morën pjesë në Kongresin Ballkanik të Mjekësisë Nukleare

07.06.2024

Mjekët e Departamentit të Mjekësisë Nukleare nga Spitali Klinik “Acibadem Sisitina”, Dr. Liljana Muratovska dhe Dr. Biljana Crcareva, Mr. Sci, specialiste në mjekësi nukleare morën pjesë aktive në Kongresin e 11-të Ballkanik për Mjekësi Nukleare duke u prezantuar me prezantimet e tyre dhe ishin pjesë e komitetit shkencor dhe organizativ.

fb post

Ngjarja u mbajt nga data 30 maj deri më 2 qershor në Shkup dhe ishte në organizim të Shoqatës së Mjekësisë Nukleare të Maqedonisë në bashkëpunim me shoqatat ballkanike të Mjekësisë Nukleare, dhe u mbështet nga IAEA  (International Atomic Energy Agency) dhe EANM (European Association of Nuclear Medicine).

Në këtë ngjarje përveç mjekëve nga Departamenti i Mjekësisë Nukleare morën pjesë edhe mjekët nga Departamenti i Histopatologjisë, Prof. Dr. Xhengis Jashar dhe Dr. Elena Stojkoska.

Kongresi ishte i akredituar nga Dhoma e Mjekëve.