fbpx

Tahsin GYNEJ

Anëtar i Bordit të drejtorëve
Drejtor kryesor ekzekutiv i Grupacionit shëndetësor “Acibadem”


Z. Tahsin Gynej ka diplomuar në vitin 1989 në Universitetin Teknik në Turqi (Middle East Technical University), drejtimi Administrata publike. Në periudhën nga viti 1997 deri në 1999 i ka përfunduar studimet e magjistraturës në Universitetin e Londrës (City University London), në katedrën për Shkencat statistikore dhe statistikë.

Teza e tij e magjistraturës ishte e titulluar “Modelimi i sistemit pensional në Turqi”. Z. Gynej e ka filluar karrierën si asistent-inspektor në Agjencinë për mbrojtje sociale në vitin 1990. Më vonë, në vitin 1993 e avancuan në inspektor, në vitin 2000 udhëheqës së Departamentit për financa dhe statistikë, në vitin 2005 nënkryetar dhe zëvendëskryetar dhe në vitin 2007 zëvendëskryetar të Bordit të drejtorëve në agjenci.

Në vitin 2008, z. Tahsin Gynej u bë pjesë e Grupacionit shëndetësor “Acibadem” si drejtor për planifikim dhe zhvillim të biznesit. Nga viti 2013 deri në vitin 2019 është zëvendësdrejtor i përgjithshëm, ndërsa nga viti 2019 është Drejtor kryesor ekzekutiv i Grupacionit shëndetësor “Acibadem”.