fbpx

Zyrtar për sigurimin e pronës dhe personave

Released on: 15/04/2021
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Zyrtar për sigurimin e pronës dhe personave

PËRSHKRIMI I PUNËS

Zyrtari për sigurim të pronës dhe personave është përgjegjës për mbajtjen e sigurisë së hyrjeve dhe hapësirave të SK Acibadem Sistina, me qëllim për t’i paraqitur parregullsitë dhe prezencën e personave të paautorizuar në hapësira të caktuara, për ndalimin e mundësisë për mosrespektimin e rregullave të rendit dhe disiplinës, si dhe për ndalimin e ndonjë aktiviteti me të cilin rrezikohet prona ose jeta e të punësuarve dhe pacientëve në spital.

AFTËSITË DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar shkollën e mesme
 • Të posedojë licencë për sigurim të pronës dhe personave
 • Të ketë përvoje me një punë të ngjashme konsiderohet përparësi

PROFILI PERSONAL

 • Qëndrim profesional ndaj punës, përgjegjësi dhe disiplinë;
 • Respektim  të rregullave dhe kodit të punës;
 • Disiplinë;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikatave
 • Aftësi për punë individuale dhe punë në ekip;
 • Fleksibilitet;
 • Përshtatshmëri;
 • Konfidencialiteti;

POZITA NË ORGANIZATË

 • Zyrtari është përgjegjës para Menaxherit për sigurim

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *


Njoftime aktive

PositionDepartamentetReleased onStatus
Teknik laboratori mjekësor në laboratorë diagnostikues16/04/2021Active
Përkthyes nga gjuha angleze14/04/2021Active
Teknik i farmacisë07/04/2021Active
Instruktor fitnesi08/03/2021Active
Asistent për raportim financiar dhe planifikim04/03/2021Active
Specialist i të drejtave të pacientëve03/03/2021Active
Punëtor elektroteknik për instalime të tensionit të ulët09/12/2020Active
16/09/2020Active
Ndihmës mjek07/08/2020Active
Infermiere20/07/2020Active
Doktor i mjekësisë01/10/2019Active
Pastruese15/04/2019Active