fbpx

Punonjës parkimi

Released on: 12/09/2023
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Punëtor në parking

KUALIFIKIME DHE NJOHURI TË NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar shkollën e mesme
 • Të ketë përvojë me punë në parking ose si zyrtar për sigurimin e pronës konsiderohet përparësi

PROFILI PERSONAL

 • Qëndrim profesional ndaj punës, përgjegjësi dhe disiplinë;
 • Respektimi i rregullave dhe kodeksit të punës;
 • Disiplinë;
 • Aftësi për organizim;
 • Aftësi për reagim adekuat në situata të emergjencës;
 • Aftësi për koordinim;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Aftësi për punë individuale dhe punë në ekip;
 • Fleksibilitet;
 • Përshtatshmëri;
 • Besueshmëri;

POZICIONI NË ORGANIZATË

 • Zyrtari është përgjegjës para Menaxherit për sigurim dhe parking.

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar.
 • Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive