fbpx

Transportues

Released on: 07/12/2022
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

Transportues (1 ekzekutues)

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Përgjegjësitë kryesore të transportuesit janë transportimi i mbeturinave me karrocë për mbeturina nga vendi lokal deri në vendin qendror për mbeturina, transporton çarshafët nga dhomat ndihmëse, nënshkruan formularët për mbeturina mjekësore duke respektuar rregullin për selektimin e duhur të mbeturinave mjekësore dhe rregullat e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës.

KUALIFIKIMET DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

Të ketë përfunduar arsimin e mesëm
Patent shofer për kategorinë “B”
Të ketë përvojë punë në fushë të ngjashme përbën avantazh
Përkushtim ndaj punës
Aftësi të shkëlqyera komunikimi
Niveli i lartë i besueshmërisë dhe etikës
Fleksibilitet në lidhje me detyrat e punës dhe orarin e punës.
Etikë të lartë në punë

KUSHTET DHE PËRFITIMET E PUNËS

Paga konkurruese në varësi të përvojës së kandidatit
Transport i organizuar
Ofrohet vakt i ngrohtë
Regres për pushim vjetor (K-15)
Mjedis i punës sipas standardeve më të larta evropiane për siguri dhe shëndet në punë
Trajnime të vazhdueshme
Atmosferë e këndshme e punës

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

Aplikimi për punësim online

    Прикачете CV *