fbpx

Teknik-servisi për kontroll dhe mirëmbajtje të aparateve mjekësore

Released on: 17/09/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Teknik -servisi për kontroll dhe mirëmbajtje të aparateve mjekësore (1 ekzekutues)

AFTËSITË DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar shkollën e mesme Elektroteknik- elektronik (rryma e dobët);
 • Minimum me 2 vite përvojë në punën e servisimit të aparateve;
 • Njohje të gjuhës angleze (të folur, lexim, shkrim) konsiderohet prioritet;
 • Të ketë njohuri në MS Excel;
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Respektimi i prioriteteve dhe afatet e fundit;
 • Etikë të lartë në punë;

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • -Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *

Njoftime aktive