fbpx

Teknik i farmacisë

Released on: 07/04/2021
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Teknik i farmacisë (2 ekzekutues)

Tekniku i farmacisë përgatit ilaçet e aprovuara nga farmacisti, në përputhje me kërkesat dhe në koordinim me farmacistin, jep informacione në lidhje me ilaçet dhe materialet mjekësore, kontrollon rezervat e tyre në barnatoren e spitalit, kontrollon sinkronizimin midis porositjes dhe ilaçeve të arritura.
Në të njëjtën kohë, bën shënime për të gjitha ilaçet e dërguara nga barnatorja e spitalit gjatë ditës, dhe çdo porosi dhe transferimet e ilaçeve janë bashkëngjitur shoqërohen me dokumentacionin e duhur.

KUALIFIKIME DHE NJOHURI TË NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar shkollën e mesme për teknik të farmacisë
 • Të ketë përvojë pune si teknik i farmacisë- dy vite
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze (shkrim, lexim, komunikim)
 • Të ketë njohuri të programeve MS Office ( Excel, Word)

PROFILI PERSONAL

 • Qëndrim profesional ndaj punës;
 •  Respektim të rregullave dhe kodeks në punë;
 • Disiplinë;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Aftësi për reagim të shpejtë;
 • Etikë të lartë në punë;
 • Kujdes dhe saktësi në punë;
 • Fleksibilitet
 • Aftësi për analitikë;
 • Besueshmëri;

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *