fbpx

Punonjës sigurimi për prone dhe persona

Released on: 19/11/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Punonjës sigurimi për prone dhe persona

KUALIFIKIMET DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm
 • Të posedojë licencën për sigurimin e pronës dhe personave
 • Përvoja si punonjës sigurimi konsiderohet avantazh
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet avantazh

PROFILI PERSONAL

 • Marrëdhënie profesionale në punë, përgjegjësi dhe disiplinë
 • Respektim të rregullave dhe kodit të punës
 • Disiplinë
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Aftësi të mira për pune individuale dhe në ekip
 • Fleksibilitet
 • Përshtatmëri
 • Etikë të lartë pune
 • Konfidencialitet

POZICIONI NË ORGANIZATË

Punonjësi i sigurimit është përgjegjës para menaxherit për sigurim.

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.

 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

 

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *


Njoftime aktive

PositionDepartamentetReleased onStatus
Punëtor elektroteknik për instalime të tensionit të ulët09/12/2020Active
Instruktor fitnesi30/10/2020Active
Një teknik të makinerisë 18/09/2020Active
Teknik-servisi për kontroll dhe mirëmbajtje të aparateve mjekësore 17/09/2020Active
16/09/2020Active
Ndihmës mjek07/08/2020Active
Infermiere20/07/2020Active
Një punëtor të përgjithshëm15/01/2020Active
Doktor i mjekësisë01/10/2019Active
Pastruese15/04/2019Active