fbpx

Përkthyes gjyqësor (gjuha shqipe)

Released on: 04/07/2022
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

Përkthyes gjyqësor (gjuha shqipe) – 1 ekzekutues

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

 • Përkthimi i dokumenteve, procedurave, teksteve me karakter mjekësor nga gjuha shqipe në gjuhën  maqedonase dhe anasjelltas

KUALIFIKIMET DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë dhe të ketë vulën e përkthyesit gjyqësor;
 • Më së paku një vit përvojë pune me përkthimin e dokumentacionit mjekësor;
 • Të ketë njohuri në terminologji mjekësore konsiderohet përparësi;

PROFILI PERSONAL

 • Të ketë qëndrim profesional ndaj punës;
 • T’i respektojë rregullat dhe kodin e punës;
 • Kujdes dhe saktësi në punë;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe organizative;
 • Aftësi për shkrim kreativ;
 • Aftësi për reagim të shpejtë;
 • Fleksibilitet;
 • Besueshmëri;
 • Disiplinë;

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Shpallja është e hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive

  PositionDepartamentetReleased onStatus
  DATA ANALIST (analist i të dhënave)23/09/2022Active
  PASTRUES23/09/2022Active
  PËRKTHYES (turqisht- anglisht)23/09/2022Active
  Infermier/e15/09/2022Active
  Ndihmës infermier14/09/2022Active
  Punonjës sigurimi për prone dhe persona05/09/2022Active
  LABORANT MJEKËSOR TRANSFUZIONIST12/08/2022Active
  Inxhinier sistemi17/06/2022Active