fbpx

PASTRUES

Released on: 23/09/2022
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

PASTRUES

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Përgjegjësitë kryesore të pastruesit janë që të ruajë nivelin e  lartë të higjienës në ordinancat, dhomat spitalore, dhomat e mjekëve, si dhe hapësirat ndihmëse, duke respektuar rregullin për selektimin e duhur të mbeturinave mjekësore dhe rregullat e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës.

KUALIFIKIMET DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm
 • Përvoja pune si pastrues përbën avantazh
 • Përkushtim në punë
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Etikë të lartë të besueshmërisë dhe etikës
 • Fleksibilitet lidhur me detyrat e punës dhe orarin e punës.                           

KUSHTET DHE PËRFITIMET E PUNËS

 • Paga konkurruese në varësi të përvojës së kandidatit
 • Transport i organizuar
 • Ofrohet vakt i ngrohtë
 • Regres për pushim vjetor (K-15)
 • Mjedis i punës sipas standardeve më të larta evropiane për siguri dhe shëndet në punë
 • Trajnime të vazhdueshme
 • Atmosferë e këndshme e punës

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive

  PositionDepartamentetReleased onStatus
  Teknik i makinerisë 20/11/2022Active
  Teknik i laboratorit mjekësor në departamentin e gjenetikës (1 ekzekutues)12/11/2022Active
  Infermier/e15/09/2022Active
  Ndihmës infermier14/09/2022Active