fbpx

Teknik i makinerisë

Released on: 20/09/2023
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Një teknik të makinerisë (1 ekzekutues)

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

 • Arsim i përfunduar për teknik të makinerisë;
 • Aftësi për kryerjen e instalimeve për nxehje/ujësjellës/kanalizim;
 • Kryen punët lidhur me drejtimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve termoteknike, impiantet, sistemet për nxehje/ftohje, ujësjellës, kanalizim;
 • Aftësi për të punuar me cilindër me presion;
 • Kryen punimet me saldim;
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Respektimi i prioriteteve dhe afateve të fundit;
 • Etikë të lartë në punë;
 • Minimum me 2 vite përvojë në profesion

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive

  PositionDepartamentetReleased onStatus
  Pastrues27/10/2023Active
  Transportues27/10/2023Active
  Nëpunës administrativ në Laboratorët diagnostikues25/10/2023Active
  Team leader për mirëmbajtjen e higjienës25/09/2023Active
  Punonjës parkimi12/09/2023Active
  Punonjës për sigurim12/09/2023Active
  Ndihmës infermier11/09/2023Active
  Asistent për raportim financiar dhe planifikim11/08/2023Active
  Specialist për mbështetjen e aplikacioneve01/08/2023Active
  Teknik i informatikës26/07/2023Active
  Teknik i farmacisë22/03/2023Active