fbpx

Teknik i makinerisë

Released on: 20/11/2022
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Punëtor për mirëmbajtjen dhe punë me instalime të makinerisë dhe impiantet, një teknik të makinerisë (1 ekzekutues)

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

 • Arsim i përfunduar për teknik të makinerisë;
 • Aftësi për kryerjen e instalimeve për nxehje/ujësjellës/kanalizim;
 • Kryen punët lidhur me drejtimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve termoteknike, impiantet, sistemet për nxehje/ftohje, ujësjellës, kanalizim;
 • Aftësi për të punuar me cilindër me presion;
 • Kryen punimet me saldim;
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Respektimi i prioriteteve dhe afateve të fundit;
 • Etikë të lartë në punë;
 • Minimum me 2 vite përvojë në profesion

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive

  PositionDepartamentetReleased onStatus
  Specialist i çështjeve juridike30/01/2023Active
  Person teknik në barnatoren spitalore10/01/2023Active
  Team leader për mirëmbajtjen e higjienës20/12/2022Active
  Transportues07/12/2022Active
  Teknik i laboratorit mjekësor në departamentin e gjenetikës (1 ekzekutues)12/11/2022Active
  Pastrues23/09/2022Active
  Infermier/e15/09/2022Active
  Ndihmës infermier14/09/2022Active