fbpx

Një teknik i makinerisë

Released on: 18/09/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

  • Një teknik të makinerisë (1 ekzekutues)

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

  • Arsim i përfunduar për teknik të makinerisë
  • Aftësi për kryerjen e instalimeve për nxehje/ujësjellës/kanalizim
  • Aftësi për të punuar në ekip;
  • Respektimi i prioriteteve dhe afateve të fundit;
  • Etikë të lartë në punë;
  • Minimum me 2 vite përvojë në profesion

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

  • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
  • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
  • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *

Njoftime aktive

PositionDepartamentetReleased onStatus
Instruktor fitnesi30/10/2020Active
Management Trainee25/09/2020Active
Teknik-servisi për kontroll dhe mirëmbajtje të aparateve mjekësore 17/09/2020Active
16/09/2020Active
Ndihmës mjek07/08/2020Active
Infermiere20/07/2020Active
Një punëtor të përgjithshëm15/01/2020Active
Doktor i mjekësisë01/10/2019Active
Pastruese15/04/2019Active