fbpx

Një punëtor të përgjithshëm

Released on: 15/01/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

  • Një punëtor të përgjithshëm (1 ekzekutues)

INFORMACIONE SHTESË

  •  Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
  • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
  • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar.
  • Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *