fbpx

Nëpunës administrativ në Laboratorët diagnostikues

Released on: 25/10/2023
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

Nëpunës administrativ në Laboratorët diagnostikues

 

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Nëpunësi administrativ në Laboratorët Diagnostikues organizon dhe mbikëqyr të gjitha aktivitetet administrative, me qëllim funksionimin normal të aktiviteteve të përditshme të laboratorëve. Sipas nevojës, ai u përgjigjet emaileve të pacientëve, përgatit raporte dhe komunikon me pjesën tjetër të stafit të spitalit.

 

KUALIFIKIME DHE NJOHURI TË NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë  (konsiderohet avantazh) ose arsimin e mesëm (drejtim administrativ);
 • Punë përvojë si asistent administrativ do të konsiderohet avantazh;
 • Të ketë njohuri të punës me kompjuter;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze ;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikative;
 • Aftësi për punë në ekip;
 • Etikë të lartë në punë;
 • Fleksibilitet;

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive

  PositionDepartamentetReleased onStatus
  KOPSHTAR29/05/2024Active
  Shofer20/05/2024Active
  Pastrues25/04/2024Active
  Inxhinier sistemi08/04/2024Active
  Teknik i laboratorit mjekësor në laboratorët diagnostikues15/03/2024Active
  Punonjës për sigurim14/02/2024Active
  Ndihmës infermier11/09/2023Active
  Specialist për mbështetjen e aplikacioneve01/08/2023Active