fbpx

Ndihmës infermier

Released on: 11/09/2023
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Ndihmës infermier (1 ekzekutues)

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Ndihmësi infermier, si pjesë e ekipit të Spitalit klinik “Acibadem Sistina” kujdeset vazhdimisht për higjenën personale dhe ushqimin e pacientit, kryen transportin e pacientit brenda spitalit, mbështet dhe ndihmon personelin mjekësor gjatë pozicionimit të pacientëve gjatë kontrolleve dhe intervenimeve.

KUALIFIKIMET DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar shkollën e mesme
 • Njohja e gjuhës angleze dhe /ose gjuhës shqipe (shkrim, lexim, komunikim) përbën avantazh
 • Përvoja si ndihmës infermier konsiderohet prioritet

PROFILI PERSONAL

 • Qëndrim profesional ndaj punës, përgjegjësi dhe disiplinë
 • Respekt ndaj rregullave dhe kodit të punës
  Respektim i sekreteve profesionale
 • Kujdes dhe saktësi në punë
 • Aftësi të shkëlqyera komunikative
 • Fleksibilitet
 • Përshtatshmëri
 • Qëndrim dhe sjellje pozitive, gatishmëri për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve
 • Etikë të lartë në punë

POZICIONI NË ORGANIZATË

 • Ndihmësi infermier është përgjegjës ndaj infermieres përgjegjëse të departamentit dhe kryeinfermieres së spitalit.

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.

 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive

  PositionDepartamentetReleased onStatus
  Pastrues27/10/2023Active
  Transportues27/10/2023Active
  Nëpunës administrativ në Laboratorët diagnostikues25/10/2023Active
  Team leader për mirëmbajtjen e higjienës25/09/2023Active
  Teknik i makinerisë 20/09/2023Active
  Punonjës parkimi12/09/2023Active
  Punonjës për sigurim12/09/2023Active
  Asistent për raportim financiar dhe planifikim11/08/2023Active
  Specialist për mbështetjen e aplikacioneve01/08/2023Active
  Teknik i informatikës26/07/2023Active
  Teknik i farmacisë22/03/2023Active