fbpx

Mjek-specialist në anesteziologji me reanimatologji/mjekim intensiv

Released on: 29/05/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Mjek-specialist në anesteziologji me reanimatologji/ mjekim intensiv

 AFTËSITË DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar Fakultetin e Mjekësisë
 • Specializim në anesteziologji me reanimatologji ose anesteziologji me mjekim intensiv
 • Provim i dhënë profesional
 • Licencë për punë
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze (shkrim, lexim, komunikim)
 • Aftësi për të marrë iniciativa dhe të ketë motivacion për përmirësimin e njohurive dhe edukim të vazhdueshëm.
 • Aftësi për punë në ekip
 • Etikë të lartë në punë

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimet bëhen në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Paga neto për pozitën: 150.000,00 denarë
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *

Njoftime aktive