fbpx

Inxhinier sistemi (1 ekzekutues)

Released on: 17/06/2022
Status: Active

Siptali klinik “Acibadem Sistina” zgjeron ekipin e tij dhe ka nevojë për:

Inxhinier sistemi (1 ekzekutues)

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

 • Administrimi i serverëve Windows – rrethit Windows;
 • Administrimi i Windows Active Directory dhe serviseve Windows;
 • Mirëmbajtje e infrastrukturës virtuale dhe Storage;
 • Instalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja e sistemeve operative dhe produkteve të sistemit;
 • Implementim, organizimi, optimizimi i performansave dhe zgjidhja e problemeve të sistemit, sistemeve operative dhe produkteve të sistemit ;
 • Përmirësimi i sistemeve dhe paketave softuerike me versione të reja
 • Hartimi i kopjeve të sigurisë;
 • Hartimi i udhëzimeve, doracakëve dhe procedurave;
 • Monitorim, kontroll dhe optimizmi i performansave të sistemeve informatike
 • Zhvillim, implementim dhe mirëmbajtja e IT serviseve të reja dhe ekzistuese;
 • Mirëmbajtja e portaleve lokale të internetit

KUALIFIKIME, NJOHURI DHE AFTËSI TË NEVOJSHME

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën e teknologjisë informatike;
 • Përvojë pune në pozitë të njëjtë ose të ngjashme, më së paku 2 vjet;
 • Të ketë njohuri në Windows Servers, IIS, Windows Actove Directory, WSUS, PrintServer, vSphere, vCenter, Veeam Backup, HP dhe EMC Storages, NAS Storages.
 • Orientimi ndaj zgjidhjes së problemeve, mendim kreativ dhe kritik;
 • Aftësi për marrjen e iniciativës dhe motivim për edukim të vazhdueshëm/ përmirësim të njohurive;
 • Aftësi për punë individuale;
 • Qëndrim profesional ndaj detyrimeve të punës, përgjegjshmëri dhe disiplinë;
 • Kujdes dhe saktësi gjatë punës;
 • Respektim të rregullave dhe kodeks në punë;
 • Fleksibilitet;
 • Përshtatshmëri;
 • Etikë të lartë të punës;
 • Patent shoferi – kategori B
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

* Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
* Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
* Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

  Прикачете CV *


  Njoftime aktive

  PositionDepartamentetReleased onStatus
  DATA ANALIST (analist i të dhënave)23/09/2022Active
  PASTRUES23/09/2022Active
  PËRKTHYES (turqisht- anglisht)23/09/2022Active
  Infermier/e15/09/2022Active
  Ndihmës infermier14/09/2022Active
  Punonjës sigurimi për prone dhe persona05/09/2022Active
  LABORANT MJEKËSOR TRANSFUZIONIST12/08/2022Active
  Përkthyes gjyqësor (gjuha shqipe)04/07/2022Active