fbpx

Infermiere – obstetër

Departamentet: Gjinekologjia dhe obstetrika
Released on: 12/11/2019
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Infermiere – obstetër

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Infermierja obstetër, si pjesë e stafit të Spitalit klinik “Acibadem Sistina” ofron kujdes të vazhdueshëm mjekësor për gratë shtatzëna, gratë e lindura, fëmijët e porsalindur dhe pacientet me probleme gjinekologjike.

AFTËSITË DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfundur arsimin e akusherisë
 • Të ketë kryer provimin shtetëror
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze (shkrim, lexim, komunikim)
 • Të ketë njohuri të punës me kompjuter
 • Përvoja si akushere konsiderohet prioritet

PROFILI PERSONAL

 • Qëndrim profesional ndaj punës, përgjegjësi dhe disiplinë
 • Respekt ndaj rregullave dhe kodit të punës
  Respektim i sekreteve profesionale
 • Kujdes dhe saktësi në punë
 • Aftësi të shkëlqyera komunikative
 • Aftësi për punë individuale dhe ekipore
 • Vlerësim dhe zgjidhje të problemeve
 • Fleksibilitet
 • Përshtatshmëri
 • Etikë të lartë në punë

POZICIONI NË ORGANIZATË

 • Infermierja – obstetër është përgjegjëse para infermieres përgjegjëse të departamentit dhe kryeinfermieres së spitalit.

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *