fbpx

Infermiere në departamentin e Kardiokirurgjisë pediatrike

Released on: 26/06/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Infermiere në departamentin e Kardiokirurgjisë pediatrike (3 ekzekutues)

KUALIFIKIME DHE NJOHURI TË NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar të paktën shkollën e mesme mjekësore dhe të ketë përfunduar provimin shtetëror

Të ketë eksperiencë pune si infermiere (përparësi Kujdesi intensiv, Kardiokiurgjia, Kardiokirurgjia pediatrike)

 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze (shkrim, lexim, komunikim)
 • Aftësi të shkëlqyera komunikative
 • Aftësi për punë në ekip
 • Etikë të lartë në punë

PROFILI PERSONAL

 • Qëndrim profesional ndaj punës, përgjegjësi dhe disiplinë
 • Respektim të rregullave dhe kodit të punës
 • Kujdes dhe saktësi në punë
 • Fleksibilitet
 • Përshtatshmëri
 • Etikë të lartë në punë

POZITAI NË ORGANIZATËN

 • Infermierja në Departamentin e kardiokirurgjisë pediatrike është përgjegjëse para infermieres përgjegjëse të departamentit.

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *