fbpx

Doktor i mjekësisë

Released on: 01/10/2019
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për staf  të ri të cilët do të përfshihen  në menaxhimin e Spitalit klinik dhe do të kenë mundësi për zhvillimin personal dhe profesional  në këtë fushë, në vendin e punës:

Doktor i mjekësisë

AFTËSITË DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë – Fakultetin e Mjekësisë
 • Të ketë mbrojtur provimin e ekspertizës
 • Të disponojë liçenën e punës
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze (shkrim, lexim, komunikim)
 • Të ketë njohuri pune me kompjuter

PROFILI PERSONAL

 • Qëndrim profesional ndaj punës, përgjegjësi dhe disiplinë
 • Respekt ndaj rregullave dhe kodit të punës
 • Kujdes dhe saktësi gjatë punës
 • Aftësi për punë individuale dhe ekipore
 • Aftësi për iniciativa dhe motivim për edukim të vazhdueshëm/ përmirësim të vazhdueshëm
 • Aftësi për të përcaktuar prioritete në punë
 • Vlerësim dhe zgjidhje të problemeve
 • Kujdes ndaj detajeve dhe saktësi përsa i përket përpunimit të tyre
 • Fleksibilitet
 • Përshtatshmëri
 • Etikë të lartë në punë

POZICIONI NË ORGANIZIM

 • Doktori i mjekësisë është përgjegjës para shefit të departamentit

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *