fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Zllatko Pallçevski Mr. Sci

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2008
Magjistër – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2000
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1994
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2009 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup

1995 – 2009
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës – Reparti i sallave të lindjes dhe reparti i gjinekologjisë onkologjike operative , Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës