fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Zllatana Petkovska

Specialiste në kardiologji

2013
Specializim në mjekësin interne – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2006
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2014 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Check up

2013
SHSHP „Vasileva Kardio“ Specialiste interniste

2007 – 2013
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kardiologjisë, mjeke e përgjithshme, vullnetare

– Shoqata Kardiologjike e Maqedonisë
– Shoqata Evropiane Kardiologjike

– 2008 – Prishtinë, Kosovë – Kongresi internacional dhe nacional– Elektroterapi të tahiaritmit (koautore)

– 2010 – Kongresi kardiologjik Maqedonas, Shkup – Ndryshime të EKG-së tek pacientët me tromboembolozë pulmonare – rrëfim i rastit (koautore).