fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Xhengis Jashar

Specialist në anatomi patologjike

Doktor Shkencash (dhjetor 2016)
2006
Magjistër në patologji- Fakulteti i Mjekësisë- Shkup,
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1999
Specialist i patologjisë, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup,
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1990
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup,
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti për laboratori diagnostike

1993 – 2006
Instituti i radioterapisë dhe onkologjisë-Shkup
Qendra Klinike Universitare – Shkup, R. e Maqedonisë

Asociacioni Europian i patologëve