fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Vlladimir Llozanovski

Specialist në kirurgji urologjike

2022
Fakulteti i Mjekësisë, specialist në kirurgji urologjike
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2015
Fakulteti i Mjekësisë, doktor i mjekësisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Specialist në kirurgji urologjike

2019 – 2021
Spitali i përgjithshëm privat “Remedika”
Doktor në specializim në kirurgji urologjike

2016
Spitali klinik Manastir
Mjek i përgjithshëm

Organizata Evropiane Urologjike (EAU) 2018

Shoqata maqedonase e urologjisë

Trajnime dhe punëtori:

  1. Surgical tips and trick from the expert, Bladder & Kidney Cancers, AKH, Vienna, Austria, May 2018
  2. Flexible-URS & PCNL Workshop, St. Marina University Hospital, Varna, Bulgaria, May 2019
  3. ESU-ESUT Masterclass on Urolithiasis, Patras, Greece, June 2022