fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Vlladimir Avramovski

Specialist në kirurgji të përgjithshme, Subspecialist në kirurgji digjestive

2000
Specializim në kirurgji – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2009
Universiteti katolik Luven, Klinika Universitare Sen – Luk, Bruksel,
Kirurgji hepatobiliopankreatike dhe transplantim i mëlqisë – Prof. J.F. Gigot dhe Prof. Jan Lerut
2000
Universiteti në Bolonjë St. Orsola Ospedele – Prof. Alighieri Mazzioti
Kirurgjia e mëlqisë, transplantim i mëlqisë
1994
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentlisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i kirurgjisë digjestive, kirurg
1996 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kirurgjisë digjestive, kirurg
1994 – 1996
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kirurgjisë digjestive, vullnetar

-Shoqata Europiane për transplantim të organeve ESOT (European Society for Organ Transplantation)

-ESOT Student Travel Grants 2008 për kontribut të vazhdueshëm në komunitetin e transplantimit të organeve