fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Vlladimir Emanuiloviq Belostocki

Specialist në kardiokirurgji

2000
Fakulteti i Mjekësisë – „Analiza e rezultatit fillestar dhe atij afatgjatë nga implantacioni i profilit të ulët të valvulave protetike të zemrës
’MEDENG’ të prodhuara në Rusi“ – doktoraturë
Universisteti i Mjekësisë Pavllov , St. Petersburg – Rusia
1997
Subspecializim në kirurgji kardiovaskulare
Universisteti i Mjekësisë Pavllov , St. Petersburg – Rusia
1995
Specializim në kirurgji të përgjithshme
Universisteti i Mjekësisë Pavllov , St. Petersburg – Rusia
1994
I diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë
Universisteti i Mjekësisë Pavllov , St. Petersburg – Rusia

2012 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiokirurgjisë
2003 – 2012
Spitali special për sëmundje kirurgjike – „Filip Vtori“ – Shkup Reparti i kardiokirurgjisë
1997 – 2003
Qendra hulumtuese e kardiologjisë – Rusi
Reparti i kardiokirurgjisë

Rusisht
Anglisht