fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Violeta Dirjanska-Filipçe

Specialiste në mjekësinë biokimike

1985
Spec. në mjekësinë biokimike
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë
1979
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

2015 – tani
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
2007-2015
ISHP (JZU) Instituti i Klinikës Biokimike
1986-2007
OOZT Klinika për sëmundjet kirurgjike,
Specialiste në biokimi, Udhëheqëse e departamentit
1982-1985
Spitali Ushtarak,
Shkup, Specializante 1981
OOZT Instituti i Fakultetit Mjekësor

Anëtare e shoqatës së mjekëve specialistë nkë mjekësinë biokimike
Anëtare në U.O në shoqatën e mjekëve specialistë në mjekësinë biokimike