fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Vesna Pljakoska

Specialiste në dermatovenerologji

2012
ЕАDV
Dermoskopi –Trajnim fillestar
Veron, Itali
2011
ISA 2011 (Akademia Ndërkombëtare verore e dermatovenerologëve)
Llaser – seminar për aplikim praktik
Minhen, Gjermani
2010
Specialiste e dermatovenerologjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup
2010
Akademia verore e dermatovenerologjisë
Toksin botulin- aplikim praktik, filerimezoterapija – trajnim praktik
2010,Sofi, Bullgari
2005
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup

2013 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i dermatovenerologjisë
2012 – 2013
ISHP Derma – Niti
2011 -2012
Spitali i Qytetit „8 Shtatori“ – Shkup
Reparti i dermatologjisë, vullnetare

– Anëtare e shoqatës Europiane të grave dermatologe (Women Dermatological Society).
– Anëtar e EADV ( Europian Academy of Dermatovenerology).
– Anëtare e rregullt e shoqatës së dermatovenerologëve të Maqedonisë.