fbpx
KËRKO
DOKTORIN

2000-2007

Doktor i Mjekësisë

Fakulteti i Mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

2010-2016

Specializim në pediatri

Fakulteti i Mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

2008-2010

Zyra e përfaqësimit të Janssen- Cilag për Republikën e Maqedonisë së Veriut

Produkt menaxher- nefrologji

2010-2015

IPSH Hipokrat Medikal RS, Shkup

Specializant në pediatri

2016-2019

Klinika universitare për kirurgji të fëmijëve, Shkup

Specialist pediatër- Departamenti i kujdesit intensiv kirurgjik dhe kardiokirurgjik

2019- 6 muaj

IPSH Klinika “Zhan Mitrev”

Specialist pediatër- Departamenti i kujdesit intensiv kirurgjik dhe kardiokirurgjik

Shoqata e Pediatërve të Republikës së Maqedonisë

Shoqata Mjekësore e Maqedonisë

Bulovka University Hospital, Prague 2007

Salzburg CHOP seminar 2015

HUG, Geneva ESPNIC training 2016

Novick cardiac alliance 2016-2017

Klinika universitare për fëmijë Tirshova, Beograd 2017-2019

The use of fat free breast milk and lipid only parenteral nutrition for post operative chylothorax in a resource limited setting: Molloy F., Stojanovic V., Trpkovska V., Chadikovski V., Shauchenka P., Cardarelli M.; WCPCCS 2017, Barcelona

Nephrocalcinosis in children with rare diseases: Stojanovic V, Kuzmanovska D, Sofijanova A, Jancevska A, Gucev Z, Tasic V; Rare disease in the south eastern Europe, Skopje 2012

Anglisht, Serbisht