fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Vasko Vasilevski

Specialist në gastroenterohepatologji

1998
Subspecialist i gastroenterohepatologjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1986
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, doktor i shkencave të mjekësisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1979
Specialist i mjekësisë interne – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1972
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 -momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gastroenterohepatologjisë
1999 – 2003
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gastroenterohepatologjisë, drejtor
1977 -2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gastroenterohepatologjisë
1973 – 1977
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e mjekësisë interne

Organizata Botërore e gastroenterologjisë
Asociacioni Europian i gastroenterohepatologjisë
Organizata Mesdhetare e gastroenterohepatologjisë
Asociacioni maqedonas i gastroenterohepatologëve
Shoqata e mjekëve maqedonas