fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Vanço Georgiev

Specialist në neurologji

2003
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2020
Specializim në neurologji
Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2020
Trajnim i certifikuar për elektromiografi
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2006-2008
ISHP Poliklinika me oridinancë të mjekësisë së përgjithshme dhe laborator biokimik Dr. STOJMANOVSKI, Kumanovë
Doktori i mjekësisë

2008-2016
ISHP Dr. Georgiev Shkup
Doktori i mjekësisë

2018-2019
Klinika universitare për neurologji- Shkup
Doktor i mjekësisë -Specializant në neurologji

2020
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Specializant në neurologji

Shoqata e neurologëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Anglisht, gjermanisht