fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Valerija Kirova Urosheviq, Mr. Sci

Specialiste në infektologji

2016
Primarius
Komisioni pranë Ministrisë së Shëndetësisë

2011
Magjistër i Shkencave mjekësorë
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

2000
Specialist në infektologji
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

1993
Doktor i mjekësisë
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

2020
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Specialist infektolog

2000-2020
ISHP Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile- Shkup
Specialist infektolog