fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Urim Isahi

Specialist në gastroeneterohepatologji

2017
Subspecialist në gastroenetrohepatologji
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Medodi” – Shkup

2013
Avancim profesional, Endoskopia e avancuar diagnostike dhe terapeutike
Universita Cattolica del Sacro Coure, Rome Italy
Prof Guido Costamagna

2011
Specialist në mjekësi interne,
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Medodi” – Shkup

2005
Doktor i mjekësisë
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Medodi” – Shkup

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Departamenti i Gastroenterohepatologjisë

2010-2020
Asistent në lëndën e mjekësisë Interne
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Medodi” – Shkup

2007-2022
Qendra Klinike Universitare, Shkup
Klinika e Gastroenterohepatologjisë

Anëtar i Bordit Shkencor të Shoqatës Maqedonase për Gastroenterologji dhe Hepatologji
Anëtar i Shoqatës Maqedonase të të ushqyerit parenteral dhe enteral.
Anëtar i Shoqatës Evropiane të të ushqyerit parenteral dhe enteral.
Auditues në MALMED në komisionin e regjistrimit të barnave gjatë 2019 dhe 2020.
Anëtar i komisionit për sëmundje të rralla në Ministrinë e Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë nga shkurti i vitit 2022.
Anëtar i Komisionit Kombëtar për zbulimin e hershëm dhe skrining të kancerit të zorrës së trashë në RMV- ut që nga maji 2022.