fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Toni Josifovski, Mr. Sci

Specialist në kirurgji digjestive

2013
Proktologji
Gemilli Hospital, Romë

2011
Kirurgjia koloproktologjike
Qendra klinike Ljubljana, Slloveni

2011
Edukim në kirurgji laparoskopike
Sinsinati – SHBA

2010
Subspecialist i kirurgjisë digjestive – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2008
Hepatopankreatike – kirurgji biliare
Qendra klinike Ljubljana, Slloveni

2002
Magjistër në fushën e kirurgjisë kolorektale – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1993
Specialist i kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1985
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i kirurgjisë digjestive

1988 – 2010
Qendra Klinike Univesitare – Shkup
Reparti i kirurgjisë digjestive