fbpx
KËRKO
DOKTORIN

2002
Specialiste e pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1993
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i pediatrisë

2011
Spitali pediatrik edukativ –Dr. Sami Uluz, Ankara, R. e Turqisë

2008
Edukim në fushën e pulmoalergologjisë
Instituti për sëmundje të mushkërive– Kozle, Shkup, R. e Maqedonisë

– Shoqata respiratore Maqedonase