fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Svetllana Krstevska – Bllazhevska

Specialiste në pediatri, kardiologe

2011
Kualifikim në kardiologjinë e fëmijëve
Grac, Austri – Qendra Klinike Universitare

2010
Fakulteti i Mjekësisë– Shkup, Katedra e pediatrisë, asistent i rregullt
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2008
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Katedra e pediatrisë, asistent i ri

2008
Magjistër i shkencave mjekësore në pediatri – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2003
Specialist i pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1993
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2011 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i pediatrisë

2007 – 2011
Qendra e klinikës universitare
Klinika për sëmundje të fëmijëve, Reparti për kardiologji dhe reumatologji të fëmijëve

2006 – 2007

Qendra Klinike Universitare
Klinika e sëmundjeve të fëmijëve, Reparti i terapisë intenzive

2004 – 2006
Qendra Klinike Universitare
Klinika e sëmundjeve të fëmijëve, Specialiste pediatre

1998 – 2004
Qendra Klinike Universitare
Klinika e sëmundjeve të fëmijëve

1998 – 2011
Qendra Klinike Universitare
Klinika e sëmundjeve të fëmijëve

1995 – 1998
Qendra Klinike Universitare
Klinika e sëmundjeve të fëmijëve, vullnetar

Edukim shtesë

1. Trajnim praktik në ehokardi – 2005, Klinika e kardiologjisë, Shkup
2. Skrining për fenilketonuri -2002, Instituti për nënë dhe fëmijë, Beograd

1. Shoqata Evropiane për kardiologji pediatrike
2. Shoqata Evropiane e kardiologjisë
3. Shoqata e kardiologëve të Maqedonisë