fbpx
KËRKO
DOKTORIN

2016-
Studimet e doktoraturës Fakulteti i Biologjisë- Beograd

2016
Studimet e magjistraturës
Fakulteti i Biologjisë- Beograd

2013
Studimet universitare
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore- Shkup

2021-
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Shef i departamentit të flebotomisë dhe predanalitikës
Zëvendës shef i Laboratorëve diagnostikues

2013-2020
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Laboratori biokimik- biokimist

2009
“Malla Bogorodica”- Sistina
Laboratorë – laborant

Shoqata e specialistëve të gjenetistëve – Serbi
Shoqata biologjike serbe