fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Sonja Jordanova Cacanoska, Mr Sci

Defektologe

2010-2014
Studime Pasuniversitare – Surdologji
Fakulteti Filozofik – Instituti i defektologjisë

2005-2009
Diplomuar – Instituti i defektologjisë
Fakulteti filozofik

2007-2017
punë individuale me fëmijët të cilët kanë probleme me zhvillimin

2011-2013
Vullnetare në klinikën e fëmijëve, Shkup
Departamenti i neurologjisë për fëmijë

Anglisht
Italisht
Frëngjisht