fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Snezhana Timçeva-Cvetkovska

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

2005
Teknika të reja dhe teknologji për trajtim të patologjisë cervikale
Maribor, R.e Sllovenisë

2002
Patologjia cervikale
Maribor, R.e Sllovenisë

1999
Kurs në patologji cervikale dhe kolposkopi
Sofi, R. e Bullgarisë

1996
Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës- Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1988
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës, specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës

2001 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup
Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës

1996 – 2001
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë – Çair, Shkup
Specialiste e gjinekologji dhe obstetrikë

1990 – 1991
„IRE IRM Stacioni shëndetësor “ – Shkup
Mjeke në praktik të përgjithshme