fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Snezhana Popovska

Specialiste në anesteziologji me reanimatologji

2006
Specialiste e anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti “Shën Qirili dhe Metodij” – Shkup, R. Maqedonisë

1998
Медицински факултет – Скопје
Universiteti “Shën Qirili dhe Metodij” – Shkup, R. Maqedonisë

2015 – tani,
Spitali i klinikës “Acibadem Sistina”

2001 -2015
Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë – anesteziolog

1998 -1999
Shtëpia e shëndetit Shkup – mjeke, praktika e përgjithshme

Shoqata maqedonase e mjekëve
Oda maqedonase e mjekëve
Shoqata e mjekëve të anestezisë, reanimacionit dhe mjekimit intensiv në R. Maqedonisë
Shoqata maqedonase e anesteziologëve

2014 – autor
Efektet e Remifentanilit gjatë histerektomisë – SIVA
Efektet e Morfinës intratekale versus Fentail për SC – SIVA

2013
Anestezia spinale me Hirokain versus Bupivakain për SC – МSA
Ropivakain versus Bupivakain për lindje pa dhembje, Kongresi XVII, Bullgari