fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Snezhana Pallçevska Kocevska

Specialiste në pediatri

1989
Fakulteti i mjekësisë – Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

1997
Specialiste e pediatrisë – Fakulteti i mjekësisë
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

2006
Teza e magjistraturës nga fusha e pediatrisë “Evaluimi i proteinave urinare te foshnja e shëndetshme e porsalindur”
Fakulteti i mjekësisë – Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

2013
Disertacioni i doktoraturës nga fusha e pediatrisë
Fakulteti i mjekësisë – Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

2015
Spitali i klinikës “Acibadem Sistina”
Reparti i neonatologjisë dhe kujdesi intensiv neonatal dhe pediatrie, specialiste e pediatrisë

1999-2007
Asistente në Fakultetin e mjekësisë Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

1990-2014
Qendra universitare e klinikës – Shkup
Klinika për sëmundje të fëmijëve – Shkup
Reparti i neonatologjisë, specialiste e pediatrisë

2014
Docent në Fakultetin e mjekësisë nga lënda e pediatrisë

2014-2015
Udhëheqëse në Repartin e neonatologjisë
Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve
Edukatore e specializantëve të pediatrisë
Mentor dhe edukatore e specializantëve nga mjekësia familjare

Oda e mjekëve të Maqedonisë
Shoqata e mjekëve të Maqedonisë
Shoqata e pediatërve të Maqedonisë
Shoqata për ushqim eneteral dhe parenteral
Shoqata neonatologjike
Shoqata perinatologjike

Gjuha angleze