fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Snezhana Meshkoska Bongard

Specialiste në kardiologji

2009
Specialiste e kardiologjisë, FMX –kardiologe evropiane
Spitali Universitar në Zhenevë, Zvicërr
2004
Subspecialiste e kardiologjisë
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2002
Disertacioni i doktoraturës „ Vlerësimi i qarkullimit ektrakranial karotid tek pacientët me sëmundje arterie koronare“ – Fakulteti i Mjekësisë në Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1994
Specialiste e mjekësisë interne – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1993
Teza për doktorat – „Trombozë e thellë në kryçe në kirurgji “
Spitali Universitar në Zhenevë, Zvicërr 1985
Fakulteti i Mjekësisë në Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë
2006-2009
Spitali Universitar në Zhenevë Reparti i kardiologjisë
2004-2006
Poliklinika (Permanence de Chantepoulet)
Interniste kardiologe
1986-2004
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kardiologjisë

Anglisht
Frëngjisht