fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Snezhana Adamoska – Klisaroska Mr. Sci.

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

2011
Magjistre në sferën e menaxhmentin shëndetësor
Universiteti Europian, Shkup

2007
Punë praktike në fushën e endoskopisë në mjekësinë riprodhuese
Salzburg, Austri.

2004
Shkolla e mjekësis riprodhuese
Universiteti Kornvel, Austri

1998
Punë praktike në sferën e riprodhimit asistues
Dizeldorf – Gjermani

1996
Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës- Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1986
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2004 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup
Reparti i riprodhimit asistues

1996 – 2004
Spitali i përgjithshëm – Prilep
Udhëheqës, reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

– Asociacioni Europian për riprodhim human dhe embriologji (ESHERE)
– Asociacioni i Mesdheut për riprodhim human