fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Sllobodan Drakullevski

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

1993
Fakulteti i Mjekësisë – asistent – Katedra e gjinekologjisë dhe obstetrikës
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1992
Specilaist i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1984
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2001 – 2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës „Мalla Bogorodica“ – Shkup
Kryetar i Bordit Udhëheqës

1992 – 2001
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës, Reparti i shtatëzanive me rrezik të lartë

1985 – 1992
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Mjek i përgjithshëm, Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë– Fakulteti i Mjekësisë – Shkup