fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Sllobodan Antov, Mr. Sci

Specialist në kardiologji

1987
Doktor i Mjekësisë – Shkup
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

1988
Asistent i Mjekësisë interne
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

1987-1989
Studime pasuniversitare
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

1996
Specialist në mjekësi interne
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

2002
Magjistër i kardiologjisë
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup
Kardiologjia

2004
Studime subspecialistike
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

2020
Departamenti i Kardiologjisë
Spital Klinik “Acibadem Sistina”

2009-2017
Klinika e kardiologjisë
Shef i Departamentit të kardiologjisë intervente

2015-2017
Anëtar i komitetit etik pranë Agjencisë së barnave dhe pajisjeve mjekësore

2017-2020
Specialist kardiolog intervent në Klinikën e Kardiologjisë

Oda e mjekëve të Maqedonisë
Asociacioni evropian i kardiologjisë

1. Antov S, Petrovski B, Zanteva M, Naumovski J, Kotevski V, Srbinovska E, Grueva L, Hristova E, Indikacii za operativno lekuvanje na atrijalen septalen defekt (ASD). Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 079, strana 26, Ohrid 1991 godina.
2. Grueva L, Petrovski B, Zanteva M, Naumovski J, Kotevski V, Srbinovska E, Antov S, Hristova E, Pavlovska E, Kvantifikacija i klinicki izraz na funkcionalnata trikuspidna insuficiencija (TI). Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 095, strana 30, Ohrid 1991 godina.
3. Hristova E, Petrovski B, Zanteva M, Naumovski J, Kotevski V, Srbinovska E, Grueva L, Antov S, Infektiven endokarditis – dijagnostika I lekuvanje. Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 096, strana 30, Ohrid 1991 godina.
4. Srbinovska E, Petrovski B, Naumovski J, Zanteva M, Kotevski V, Hristova E, Grueva L, Antov S, Kontraverznosti vo terapijskiot pristap kaj pacientite so mitralen prolaps (MVP). Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 097, strana 30, Ohrid 1991 godina.
5. Naumovski J, Srbinovska E, Petrovski B, Kotevski V, Antov S, Zanteva M, Procena na pulmonalnata arterijska hipertenzija kaj pacienti so mitralna stenoza. Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 084, strana 27, Ohrid 1991 godina.
6. Srbinovska E, Petrovski B, Naumovski J, Zanteva M, Kotevski V, Grueva L, Hristova E, Antov S, Doppler – Ehokardiografska procenka na hronicnata mitralna insuficiencija (HMI). Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 094, strana 30, Ohrid 1991 godina.
7. Petrovski B, Srbinovska E, Naumovski J, Zanteva M, Kotevski V, Grueva L, Antov S, Hristova E, Prediktori na smrtnosta kaj pacientite so dilataciona kardiomiopatija (DK). Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 151, strana 41, Ohrid 1991 godina.
8. Petrovski B, Srbinovska E, Zanteva M, Naumovski J, Kotevski V, Grueva L, Antov S, Hristova E, Postoperativni rezultati posle valvularen replasman. Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 100, strana 31, Ohrid 1991 godina.
9. Petrovski B, Srbinovska E, Antov S, Naumovski J, Kotevski V, Grueva L, Hristova E, Zanteva M, Indobufen (Inagren) vo lekuvanjeto na zaboluvanjata na srceto. Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 071, strana 25, Ohrid 1991 godina.
10. Kotevski V, Petrovski B, Zanteva M, Naumovski J, Srbinovska E, Grueva L, Antov S, Hristova E, Restriktivna kardiomiopatija-prikaz na slucaj. Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 154, strana 41, Ohrid 1991 godina.
11. Kotevski V, Petrovski B, Zanteva M, Naumovski J, Srbinovska E, Sokolov I, Grueva L, Antov S, Hristova E, Klinicki i hemodinamski izraz na hipertroficnata kardiomiopatija. Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 149, strana 40, Ohrid 1991 godina.
12. Otljanska M, Srbinovski L, Petrovski B, Pavlovska J, Tosev S, Petrovska B, Antov S, Andonovski G, Radulovic V, Proevska D, Primena na ACE inhibitorite kaj hipertenzija i srceva slabost. Zbornik na abstrakti na XIII Kongres na lekarite na Makedonija so megjunarodno ucestvo, abstrakt broj 153, strana 41, Ohrid 1991 godina.
13. Petrovski B, Srbinovska E, Antov S, Klinicka studija na Katopil vo odnos na Enalapril kaj pacientite so kongestivna srceva slabost. Zbornik na Galenika, 1992 godina.
14. Antov S, Petrovski B, Sokolov I, Kotevski V, Kedev S, Gjorgov N, Evaluacija na rezultati od elektivna PTCA. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj 39, strana 34, Ohrid 1996 godina.
15. Antov S, Petrovski B, Sokolov I, Kotevski V, Kedev S, Periferna i renalna angioplastika (PTA)-pocetni iskustva. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj 359, strana 165, Ohrid 1996 godina.
16. Petrovski B, Sokolov I, Kotevski V, Kedev S, Antov S, Janakievski V, Gjorgov N, Interventni proceduri na Klinikata za kardiologija vo periodot 1993-1996 godina. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj 33, strana 32, Ohrid 1996 godina.
17. Kedev S, Petrovski B, Sokolov I, Kotevski V, Janakievski V, Antov S, Gjorgov N, Primarna koronarna angioplastika verzus intravenozna streptokinaza kaj akuten miokarden infarkt. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj 36, strana 33, Ohrid 1996 godina.
18. Petrovski B, Kedev S, Kotevski V, Antov S, Gjorgov N, Angioplastika i stentiranje na kompleksni lezi ina koronarnite arterii. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj 37, strana 33, Ohrid 1996 godina.
19. Kotevski V, Petrovski B, Sokolov I, Kedev S, Antov S, Gjorgov N, Interventni proceduri kaj akuten koronaren sindrom. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj 38, strana 33, Ohrid 1996 godina.
20. Sokolov I, Petrovski B, Kotevski V, Kedev S, Antov S, Janakievski V, Indikacii, kontraindikacii i komplikacii pri interventni proceduri na koronarnite arterii. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj 40, strana 34, Ohrid 1996 godina.
21. Sokolov I, Petrovski B, Kedev S, Kotevski V, Antov S, Follow up na pacienti posle interventni proceduri. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj P42, strana 35, Ohrid 1996 godina.
22. Kedev S, Petrovski B, Kotevski V, Antov S, Sokolov I, Jovanova S, Primary coronary angioplasty versus intravenous streptokinase in acute myocardial infarction. Supplement to Journal of the American College of Cardiology, abstract 925-42, page 91A 46th Annual Scientific Session – march 16 – 19, 1997 – Anaheim, California, USA.
23. Kedev S, Kotevski V, Antov S, Gjorgov N, Sokolov I. Primary Angioplasty and stenting in patients with acute myocardial infarction. The Journal of Invasive Cardiology 1997;9(Suppl C):54C.
24. Kedev S, Gjorgov N, Kotevski V, Antov S, Sokolov I, Hristovski Z. Comparison of primary ptca, thrombolysis and heparin in the management of patients with acute myocardial infarction. The Journal of Invasive Cardiology 1997;9(Suppl C):28C.
25. Jovanova S, Spiroska V, Zanteva M, Otljanska M, Nospal M, Antov S, Trajkov I, Busletic O, Elektrokardiografski promeni pri atrijalen septalen defekt. Zbornik na abstrakti na I-ot Makedonski Kongres po Kardiologija so megjunarodno ucestvo, Abstrakt broj P137, strana 80, Ohrid 1996 godina.
26. Srbinovski L, Petrovski P, Kotevski V, Antov S, Gjorgov N, Kvantitativni merenja za vreme na dijagnosticka angiografija. Bilten na Univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij” – Skopje, br. 691, I del, 29 septemvri 1997.
27. Petrovski B, Srbinovski L, Naumovski J, Srbinovska E, Antov S, Gjorgov N, Evaluacija na kompresijata na srcevite komori za vreme na perikarden izliv. Bilten na Univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij” – Skopje, br. 691, I del, 29 septemvri 1997.
28. Petrovski B, Gjorgov N, Kotevski V, Kedev S, Antov S, Sokolov I, Hristovski Z, Comparison of primary PTCA, thrombolysis and heparin in the management of patients with acute myocardial infarction. The Journal of Invasive Cardiology, volume 9/Supplement C, page 28C, 1997 – June 30-July 3, 1997 – Jerusalem, Israel.
29. Petrovski B, Kotevski V, Kedev S, Antov S, Gjorgov N, Sokolov I, Primary angioplasty and stenting in patients with acute myocardial infarction. The Journal of Invasive Cardiology, volume 9/Supplement C, page 54C 1997 – June 30-July 3, 1997 – Jerusalem, Israel.
30. Antov S, Gjorgov N, Petrovski B, Kedev S, Antova E. Institut za Srcevi Zaboluvanja, Medicinski Fakultet, Klinicki Centar, Sv. Kiril i Metodij, Skopje, Makedonija, Arrhythmias and atrioventricular blocks during primary percutaneous transluminal coronary angioplasty in the management of patients with acute myocardial infarction. Progress in Cardiac Pacing and Management of Cardiac Arrhythmias, Abstract Book, abstrakt br. 129A, strana 175-176, Ohrid, Oktomvri 1 – 4, 1998.
31. Kedev S, Kotevski V, Antov S, Hristovski Z, Busletic O. Use of Yomed bare stent in the coronary angioplasty-a single center experience. 3RD International Meeting on Interventional Cardiology: Frontiers in interventional cardiology, Jerusalem, Israel June 1999:112.
32. Petrovski B, Kotevski V, Kedev S, Antov S, Hristovski Z, Busletic O. Use of SE of YOMED bare stent in the coronary angioplasty-a single center experience. 3RD International Meeting on Interventional Cardiology: Frontiers in interventional cardiology, Jerusalem, Israel June 1999;112.
33. Giulio Guagliumi, Orazio Valsecchi, Pier Mario Scuri, Barbara Armati, Slobodan Antov, Division of Cardiology, Ospedali Riuniti, Bergamo, Italy, Renu Virmani, Russ Jones Armed Forces Institute of Patology, Washington DC, Robert Schwartz, Allan Camrud, LaDonna Camrud, Mayo Clinic, Rochester, MN, Optimal implantation technique for self-expanding nitinol stents: less acute traumatic expansion and slow growth over time result in a larger final coronary lumen. The American Journal of Cardiology, September 1999, abstract TCT-70, page 29P, TCT XI 1999, Washington DC, USA, September 22, 1999.
34. Kedev S, Petrovski B, Kotevski V, Antov S. Primary coronary angioplasty and stenting in acute myocardial infarction: single center experience with 564 consecutive patients. The American Journal of Cardiology 1999; 84 (Suppl6A): 99P.
35. Hristova-Antova, V. Spiroska, E. Srbinovska, S. Antov, S. Jovanova, M. Zanteva, M. Nospal, D. Proevska, V. Radulovic, Institute of Heart Diseases, Clinical Center, Skopje, Republic of Macedonia, Aortic stenosis and coarctatio aortae- bi plane TEE and hemodynamic study-case report. 4th World Congress of echocardiography and vascular ultrasound, Book of abstracts, page 159, Cairo, Egypt, January 19 – 21, 2000.
36. Sasko Kedev, Borce Petrovski, Vladimir Kotevski, Slobodan Antov, Antonio Georgiev, Oliver Busletic, Jorgo Kostov, Institute for Cardiovascular Diseases, Skopje, Republic of Macedonia, Primary coronary interventions in acute myocardial infarction-acute results and in-hospital outcome. Abstract Book, abstract 019, page 15, The Anniversary 8th Alpe Adria Cardiology Meeting, May 24 – 27, 2000, Portoroz, Slovenia.
37. Sasko Kedev, Borce Petrovski, Vladimir Kotevski, Slobodan Antov, Antonio Georgiev, Oliver Busletic, Jorgo Kostov, Institute for Cardiovascular Diseases, Skopje, Republic of Macedonia, Primary coronary stenting in acute myocardial infarction-acute results and in-hospital outcome. The Journal of Invasive Cardiology, Volume 12, Number 5, abstract 56, page 262, Interventional Cardiovascular Therapeutics, Athens, May 2000.
38. Guagliumi, M. Tespili, O. Valsecchi, A. Saino, P.M. Scuri., S. Antov, A. Vassileva, O. Busljetik, K. Desai, G. Stone (Bergamo, IT; New York, US), A prospective randomized study with angioscopic and coronary flow evaluation in patients with AMI undergoing primary PCI with or without ABCIXIMAB. A CADILLAC substudy. Europian Society of Cardiology – XXIII Congress,2549, September 1-5, 2001, Stockholm, Sweeden, 2001.
39. Котевски В., Петровски Б., Кедев С., Антов С., Бушлетиќ О., Георгиев А., Костов Ј., Калпак О. Coronary angioplasty in multivessel coronary artery disease. The Golden Jubilee and 28th Annual Meeting, The Egyptian Society of Cardiology, Cairo, Egypt, February 19-23th, 2001.
40. В. Котевски, Х. Пејков, Б. Петровски, С. Кедев, С. Антов, Ж. Христовски, О. Бушлетиќ, Ј. Костов, О. Калпак, Е. Лазарова, Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, University “St Ciril and Metodius”, Skopje, Republic of Macedonia, PCI in high risk patients and patients with ACS. International Journal of Cardiovascular Interventions, Volume 4, Supplement 1, June 2001, 4th International Meeting on Interventional Cardiology, London, UK, June 24-27th, 2001.
41. В. Котевски, Х. Пејков, Б. Петровски, С. Кедев, С. Антов, Ж. Христовски, О. Бушлетиќ, Ј. Костов, О. Калпак, Е. Лазарова, Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, University “St Ciril and Metodius”, Skopje, Republic of Macedonia, The acute results in patients with acute myocardial infarction. International Journal of Cardiovascular Interventions, Volume 4, Supplement 1, June 2001, 4th International Meeting on Interventional Cardiology, London, UK, June 24-27th, 2001.
42. Котевски В, Петровски Б, Кедев С, Антов С, Пејков Х. Перкутани коронарни интервенции кај акутен инфаркт на миокардот. Македонски медицински преглед 2001;1-2:17- 21.
43. С. Кедев, Б. Петровски., В. Котевски, С. Антов, Institute for Heart Disease, Скопје, Skopje, Macedonia, Primary angioplasty and stenting of the infarct-related artery in acute myocardial infarction. The International Journal of Artificial Organs, Volume 24/No. 8 531, August, 2001, XXVIII ESAO Congress “Bridging the Interdisciplinarity”, Gent, Belgium, 22-25 September 2001.
44. С. Кедев, Б. Петровски, В. Котевски, С. Антов, О. Калпак, Ж. Христовски, Ј. Костов, О. Бушлетиќ, Т. Трајчевски, И. Спироски, Institute for Heart Disease, Medical Faculty Skopje, Republic of Macedonia, Primary coronary interventions in acute myocardial infarction: six years single center experience. Cardiolgie Organe de la Societe Medicale Serbe, XIII Kongres Kardiologa Jugoslavije, 17-20. Oktobar 2001 Novi Sad, Jugoslavija, 2001.
45. Антов С., Институт са срцеви заболувања, Скопје, Ризик стратификација при акутен коронарен синдром третиран со перкутани коронарни интервенции. Магистерски труд, 01 Јули 2002 година, Скопје, 2002.
46. Антов С., Кедев С., Петровски Б., Котевски В., Ѓоргов Н., Калпак О., Лазарова Е., Бушлетиќ О., Христовски Ж., Костов Ј., Спироски И., Трајчески Т., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, “NONQ” Акутен миокарден инфаркт-предизвик во лекувањето. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
47. Антов С., Кедев С., Петровски Б., Котевски В., Ѓоргов Н., Лазарова Е., Калпак О., Спироски И., Трајчески Т., Бушлетиќ О., Костов Ј., Христовски Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Важноста на ризик стратификацијата во лекувањето на акутниот коронарен синдром. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
48. Кедев С., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Калпак О., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Зимбаков Ж., Mechanical reperfusion strategies in acute myocardial infarction: seven years single center experience. Zbornik predavanj in praktikum, 13 Srecanje internistov in zdravnikov splosne medicine – Iz prakse za prakso z mednarodno udelezbo, 10-11 maj 2002, Maribor, Slovenija, 2002.
49. В. Котевски, Б. Петровски, С. Кедев, С. Антов, О. Бушлетиќ, Х. Пејков, И. Спироски, Ж. Зимбаков, Skopje, Macedonia, Bifurcation lesion: treatment and results. 6th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery, 14-15 June, 2002, Opatija, Croatia, 2002.
50. В. Котевски, Б. Петровски, С. Кедев, С. Антов, О. Бушлетиќ, Х. Пејков, И. Спироски, Ж. Зимбаков, Skopje, Macedonia, Primary stenting of the left main coronary artery in acute myocardial infarction: case report. 6th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery, 14-15 June, 2002, Opatija, Croatia, 2002.
51. Петровски Б., Котевски В., Кедев С., Антов С., Соколов И., Христовски Ж., Калпак О., Бушлетиќ О., Костов Ј., Пејков Х., Зимбаков Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Интервентна кардиологија-искуство и резултати. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
52. Кедев С., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Соколов И., Христовски Ж., Јанакиевски В., Калпак О., Спироски И., Трајчевски Т., Пејков Х., Јосимовски С., Зимбаков Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Стратегија за механичка реперфузија при акутен миокарден инфаркт: седум годишно искуство. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
53. Котевски В., Петровски Б., Кедев С., Антов С., Соколов И., Бушлетиќ О., Пејков Х., Калпак О., Георгиев А., Костов Ј., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Ин-стент рестеноза (instentrestenosis)-приказ на случај. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
54. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Улогата на нискомолекуларниот хепарин-еноксипаринот наспроти нефракционираниот хепарин при акутните коронарни интервенции. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
55. Котевски В., Петровски Б., Кедев С., Антов С., Соколов И., Пејков Х., Бушлетиќ О., Костов Ј., Калпак О., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, PCI кај високо ризични пациенти со акутен коронарен синдром. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
56. Кедев С., Трајчевски Т., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Калпак О., Христовски Ж., Бушлетиќ О., Спироски И., Зимбаков Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Реперфузиона терапија кај највозрасната група на пациенти со акутен миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
57. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Исход од третманот со примарна перкутана коронарна интервенција на акутниот миокарден инфаркт кај пациенти со дијабетес мелитус. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
58. Кедев С., Спироски И., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Калпак О., Христовски Ж., Трајчевски Т., Пејков Х., Зимбаков Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Перкутана коронарна интервенција (ПКИ) кај пациенти од женски пол со акутен миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
59. Петровски Б., Котевски В., Кедев С., Антов С., Христовски Ж., Бушлетиќ О., Костов Ј., Зимбаков Ж., Калпак О., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Метода на директно стентирање-искуство на центарот. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
60. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Примарна перкутана коронарна интервенција наспроти тромболиза во третманот на акутниот миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
61. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Примарна перкутана коронарна интервенција кај пациентите од млада возраст со акутен миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
62. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Влијанието на транспортот врз исходот по примарна перкутана коронарна интервенција. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
63. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Соколов И., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Интрахоспитални резултати од третманот на акутниот миокарден инфаркт со примарна перкутана коронарна интервенција. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
64. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Србиновски Л., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Примарна ангиопластика без кардиохирургија. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
65. Кедев С., Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Трајчевски Т., Спироски И., Пејков Х., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Значењето на времето до третманот врз финалниот исход на примарната коронарна интервенција кај акутниот миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
66. Костов Ј., Петровски Б., Кедев С., Котевски В., Антов С., Калпак О., Соколов И., Христовски Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Честота на стенозирани сегменти на коронарните артерии при елективно стентирање со предилатација-10 месечен период. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
67. Костов Ј., Петровски Б., Кедев С., Котевски В., Антов С., Калпак О., Бушлетиќ О., Христовски Ж., Георгиев А., Пејков Х., Попоска Л., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Елективно стентирање-должина дијаметар и притисок на експанзија кај имплантираните коронарни стентови. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
68. Бушлетиќ О., Петровски Б., Кедев С., Котевски В., Соколов И., Антов С., Христовски Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Трансрадијален пристап-ослободување од ангина пекторис во еден ден. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
69. Kotevski V., Petrovski B., Kedev S., Antov S., Pejkov H., Busletic O., Hristovski Z., Kalpak O., Georgiev A., Spiroski I., Trajcevski T., Zimbakov Z., Institute for Heart Disease, Clinical Center, Skopje, Republic of Macedonia, Left main coronary artery stenting in acute myocardial infarction: case report. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
70. Калпак О., Костов Ј., Петровски Б., Котевски В., Кедев С., Антов С., Георгиев А., Бушлетиќ О., Христовски Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Фрекфенција на стенозирани сегменти на коронарните артерии, при елективна PTCA-10 месечен период. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
71. Петровски Б., Кедев С., Калпак О., Котевски В., Антов С., Христовски Ж., Бушлетиќ О., Костов Ј., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Компарација на стентирањето со предилатација, директното стентирање и балон ангиопластиката кај пациентите со акутен миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
72. Кедев С., Трајчевски Т., Спировски И., Антов С., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Најстариот пациент третиран со стрептокиназа за акутен инфаркт на миокардот. Каде се границите!-приказ на случај. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 30,
73. Pejkov H., Petrovski B., Sokolov I., Kotevski V., Kedev S., Antov S., Busletic O., Hristovski Z., Kalpak O., Kostov J., Institute for Heart Disease, Clinical Center, Skopje, Republic of Macedonia, Comparative analysis in patients with acute myocardial infarction treated with PTCA&STENT and streptokinase. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
74. Трајчевски Т., Кедев С., Борозанов В., Бошков В., Вавлукис-Бушева М., Бошевски М., Христовски Ж., Попоска Л., Антов С., Спироски И., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Ефект на лисиноприл на крвниот притисок рано при акутен миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
75. Котевски В., Петровски Б., Кедев С., Антов С., Соколов И., Бушлетиќ О., Христовски Ж., Пејков Х., Костов Ј., Калпак О., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Акутни резултати кај пациенти со акутен миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
76. Калпак О., Петровски Б., Котевски В., Кедев С., Антов С., Георгиев А., Јанакиевски В., Костов Ј., Пејков Х., Бушлетиќ О., Христовски Ж., Бошевски М., Димитровски М., Бошков В., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Споредба на исходот кај различни класи на срцева слабост при тромболитична терапија на акутниот миокарден инфаркт. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
77. Георгиев А., Петровски Б., Кедев С., Котевски В., Соколов И., Антов С., Христовски Ж., Калпак О., Костов Ј., Бушлетиќ О., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Карактеристики на пациентите третирани со тромболитичка терапија во 2000 година. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
78. Ѓоргов Н., Бошков В., Трајков И., Антов С., Златановиќ Н., Зимбаков Ж., Георгиев А., Рајзер В., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Приказ на случај: Малфункција на епикардијална електрода која стимулирамиокардна инхибиција. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
79. Ѓоргов Н., Бошков В., Трајков И., Лазаров Л., Антов С., Рајзер В., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Наши искуства со катетер аблација на атриовентрикуларната нодална реентри тахикардија. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
80. Ѓоргов Н., Рајзер В., Лазаров Л., Бошков В., Трајков И., Антов С., Зимбаков Ж., Златановиќ Н., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Резултати од клиничкиот опит од влијанието на атријалната фибрилација и квалитетот на нивниот живот кај пациенти подвргнати на радиофрекфентна катетер аблација на атриовентрикуларниот јазол во споредба со фармаколошки третман. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
81. Кедев С., Јосимовски С., Антов С., Петровски Б., Котевски В., Соколов И., Трајчевски Т., Спировски И., Србиновски Л., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, Корисноста на хоспиталната прескрипција на статини по ангиографска дијагноза на коронарна артериска болест. Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 107-108,
82. Калпак О., Кедев С., Петровски Б., Котевски В., Антов С., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје, Република Македонија, База на податоци во Лабораторијата за инвазивна и интервентна кардиологија- Книга на извадоци, 2 Македонски Конгрес по Кардиологија со меѓународно учество, 26ти-29ти Јуни 2002, Охрид, Република Македонија, 2002.
83. O. Kalpak, J. Davceva-Pavlovska, B. Petrovski, V. Kotevski, S. Kedev, S. Antov, M. Caev, Institute for Heart Diseases, Skopje, F. Y. Rep. Of Macedonia, Tool for prediction of match between positive exercise treadmill test and need for revascularization. Europian Heart Journal (2002) 23, 83 (Abstract Supplement), III-VI, P 524, European Society of Cardiology Congress 2002 31 August-4 September 2002, Berlin, Germany, 2002.
84. Kedev S, Petrovski B, Kotevski V, Antov S at al. Primary coronary interventions in acute myocardial infarction: seven years, experience in a center without on-site cardiac surgery. The American Journal of Cardiology Volume 90, supplement 6A, 51H, Sept 2002; TCT-117.
85. Kedev S, Petrovski B, Kotevski V, Antov S et al. Percutaneous mechanical reperfusion strategies in acute myocardial infarction: Seven years single center experience. Book of Abstracts. Third Macedonian Congress of Radiology with international participation June 2002:113.
86. Kotevski, B. Petrovski, S. Kedev, S. Antov, M. Caev, I. Sokolov, H. Pejkov, O. Busletic, Z. Hristovski, A. Georgiev, O. Kalpak, I. Spirovski, Institute for Heart Diseases, Clinical center-Skopje, F. Y. Rep. Of Macedonia, Percutaneus coronary intervention versus coronary artery bypass in patients with multivessel coronary artery disease. Book of Abstracts, P51, 14th Annual meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery MACCS, 9-12/10/2002, Rhodes, Greece, 2002.
87. Kotevski, B. Petrovski, S. Kedev, S. Antov, H. Pejkov, J. Kostov, O. Busletic, Institute for Heart Diseases, Clinical Center-Skopje, University “St Ciril and Metodius”, F. Y. R. Of Macedonia, Treatment of bifurcation lesion in ACS with PCI. Book of Abstracts, P289, 14th Annual meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery MACCS, 9-12/10/2002, Rhodes, Greece, 2002.
88. Pejkov, V. Kotevski, B. Petrovski, S. Kedev, S. Antov, O. Kalpak, J. Kostov, Institute for Heart Diseases, Clinical Center-Skopje, University “St Ciril and Metodius”, F. Y. R. Of Macedonia, Immediate results in patients with acute myocardial infarction treated with and ABCIXIMAB. Book of Abstracts, P290, 14th Annual meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery MACCS, 9-12/10/2002, Rhodes, Greece, 2002.
89. Pejkov, V. Kotevski, B. Petrovski, S. Kedev, S. Antov, O. Kalpak, Z. Zimbakov, Institute for Heart Diseases, Clinical Center-Skopje, University “St Ciril and Metodius”, F. Y. R. Of Macedonia, Treatment of acute myocardial infarction PTCA&stent versus streptokinase. Book of Abstracts, P291, 14th Annual meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery MACCS, 9-12/10/2002, Rhodes, Greece, 2002.
90. Kalpak O., Kotevski V., Petrovski B., Kedev S., Antov S., Pejkov H., Bushletich O., Kostov J., Institute for Heart Diseases; Clinical Center Skopje, Macedonia, Interventional treatment of diabetic patients for acute myocardial infarction. Book of Abstracts of Posters, pg. 22, 23, International Symposium Advanced Topics in Cardiology, University of Zagreb and Mayo Clinic, 10-12 October 2002, Zagreb, Croatia, 2002.
91. Kalpak O., Kotevski V., Petrovski B., Kedev S., Antov S., Pejkov H., Bushletich O., Kostov J., Institute for Heart Diseases; Clinical Center Skopje, Macedonia, Clinical outcomes in 12 months follow-up after stenting for acute myocardial infarction. Book of Abstracts of Posters, pg. 23, International Symposium Advanced Topics in Cardiology, University of Zagreb and Mayo Clinic, 10-12 October 2002, Zagreb, Croatia, 2002.
92. Кедев С., Антов С., Јанев Е., Јосимовски С., Спироски И., Трајчески Т., Калпак О., Институт за Срцеви Заболувања, Атеротромбоза-нови перспективи во новиот милениум. Македонски Стоматолошки преглед, година XXVII (27) Број 1-4, страни 3-12, 2003.
93. Кедев С., Мешкова С., Антов С., Спироски И., Трајчески Т., Калпак О., Јосимовски С., Маџаров С., Институт за срцеви заболувања, Клинички Центар, Медицински факултет Скопје, Каротидно артеријско стентирање со церебрална протекција: прелиминарни искуства. Зборник на Апстракти на Македонски Медицински Преглед година 56: (SUPL. 54). СТР. 1-227.2003, стр. 68, У05, XVIКонгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество, 04-07 јуни 2003, Охрид, Македонија, 2003.
94. Kalpak, V. Kotevski, B. Petrovski, S. Kedev, S. Antov, J. Davceva-Pavlovska, M. Caev, Institute for Heart Disease, Clinical Center, Skopje, Macedonia, Clinical outcomes in 24 months follow-up after stenting for acute myocardial infarction. The American Journal of Cardiology, Supplement to Volume 92, number 6, page 119 L, Fifteenth Annual Symposium Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, 15-17 September 2003, Washington DC, USA, 2003.
95. Kalpak Oliver, Kedev Sashko, Petrovski Borce, Kotevski Vlatko, Antov Slobodan, Institute for Heart Disease, Clinical Center, Skopje, Macedonia, Comparison of coronary direct stenting, stenting with predilatation and balloon angioplasty in patients with acute myocardial infarction. Presented in the Third International Congress of Cardiology on the Internet, held from September to November 3rd, 2003, International Congress of Cardiology on the Internet, Argentine Federation of Cardiology, 2003.
96. Kotevski V., Petrovski B., Kedev S., Antov S., Hristovski Z., Pejkov H., Kostov J., Kalpak O., Spirovski I., Trajcevski T., Institute for heart disease, Clinical center-Skopje, Medical Faculty-Skopje, Republic of Macedonia, PCI instead CABG in patients with multivessel coronary artery disease. Ljiecnicki Vjesnik glasilo hrvatskoga lijecnickog zbora, Sazeci/Abstracts, br. 126, supplement 1, 5th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation, 16-19 May 2004, Opatija, Croatia, 2004.
97. Halili D., Antov S., Spiroski I., Clinic for Cardiovascular disease, Clinical center-Skopje, Medical faculty, University “St. Ciril and Methodius” – Skopje, Republic of Macedonia, Dissection of ascendental aorta, differencial diagnosis with ACS/NSTMI (case report). Abstract book, page 195, No 13, 27th International Medical Students Scientific Congress, 20-23 May 2004, Ohrid, Macedonia, 2004.
98. Кедев С., Мешкова С., Антов С., Трајчески Т., Спироски И., Калпак О., Јосимовски С., Институт за срцеви заболувања, Медицински факултет-Скопје, Македонија, Местото и улогата на каротидното стентирање во интервентната васкуларна медицина. Книга на абстракти стр. 10, 2nd Balkan Radiology Forum, 4th Macedonian Congress of Radiology, 08-12.09.2004, Ohrid, Macedonia, 2004.
99. С. Антов, Д. Ал Кхалили, И. Спироски, С. Кедев, Оддел за инвазивна кардиологија, Институт за срцеви заболувања, Клинички Центар-Скопје, Медицински факултет-Скопје, Дали пациентите примени како акутен коронарен синдром имаат предност во третманот пред оние со акутен миокарден инфаркт?. Македонски Медицински Преглед, год. 59, 2005, стр. 99-188, Бр. 3-4, страна 138-143, 2005.
100. Слободан Антов, И. Спироски, Денис Ал Кхалили, Оддел за инвазивна кардиологија, Институт за срцеви заболувања, Клинички Центар-Скопје, Медицински факултет-Скопје, Акутна дисекција на асцедентната аорта диференцијална дијагноза со акутен коронарен синдром/нестабилна ангина пекторис. Vox Medici гласило на Лекарската Комора на Македонија, година XIII, стр. 32-36, Број 48, Октомври 2005.
101. Denis Al Khalili, Slobodan Antov, Igor Spiroski, Clinic of Cardiology, Medical Faculty, Skopje, Macedonia, Non-ST elevation myocardial infarction (case report). Book of abstracts, 28th International Medical Students Scientific Congress, 19-22 May 2005, Ohrid, Macedonia, 2005.
102. Antov S., Spiroski I., Al Khalili D., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Non-ST elevation myocardial infarction. Abstract book, 022, page 28, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
103. Antov S., Spiroski I., Kedev S., Al Khalili D., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Tearing chest pain? Differencial diagnose of aortal dissection and acute coronary syndrome. Abstract book, 028, page 30, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
104. Antov S., Al Khalili D., Spiroski I., Kedev S., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Does the patients diagnosed as acute coronary syndrome have treatment advantage opposite to those with acute myocardial infarction?. Abstract book, 029, page 31, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
105. Antov S., Kedev S., Spiroski I., Al Khalili D., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Acute coronary syndrome in 48 year old patient with Tetralogy of Fallot. Abstract book, 030, page 32, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
106. Antov S., Ivanovski N., Al Khalili D., Spiroski I., Kedev S., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Percutaneus transluminal angioplasty and stenting of the renal artery in a patient with kidney transplant. Abstract book, 039, page 37, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
107. Слободан Антов, Игор Спироски, Иван Трајков, Денис Ал Халили, Институт за Срцеви Заболувања, Скопје, Македонија, Приказ на случај: Акутна дисекција на асцедентна аорта, диференцијална дијагноза со акутен коронарен синдром (АКС)-нестабилна ангина пекторис. Македонско Списание за Медицина МСМ/Macedonian Journal of Medicine MJM 2006 52 (1-2): 1-116.
108. Слободан Антов, Сашко Кедев, Игор Спироски, Денис Ал Халили, Институт за Срцеви Заболувања, Скопје, Македонија, Приказ на случај: Акутен коронарен синдром кај 48 годишен пациент со Тетралогија Фало. Македонско Списание за Медицина МСМ/Macedonian Journal of Medicine MJM 2006; 52 (1-2): 1-116.
109. Kalpak O., Hristovski Z., Georgiev A., Busletic O., Kostov J., Antov S., Kotevski V., Petrovski B., Caev M., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Restenosis rate after primary coronary intervention for acute myocardial infarction. Abstract book, 005, page 13, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
110. Kalpak O., Hristovski Z., Kostov J., Busletic O., Georgiev A., Antov S., Kotevski V., Petrovski B., Caev M., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Impact of time to reperfusion over outcame from primary percutaneous coronary intervention. Abstract book, 006, page 14, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
111. J. Kostov, B. Petrovski, V. Kotevski, Antov, Z. Hristovski, Busletic O., Zimbakov, Georgiev, Pejkov, Trajcevski, Kalpak, Spirovski, Dimitrovski, Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, The degree of restored coronary blood flow and myocardial perfusion in acute myocardial infarction after primary coronary angioplasty. Abstract book, 023, page 28, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
112. Kotevski V., Petrovski B., Antov S., Busletic O., Kostov J., Pejkov H., Zimbakov Z., Georgiev A., Hristovski Z., Kalpak O., Trajcevski T., Dimitrovski M., Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Bare-metal stenting or balloon angioplasty in the treatment of small coronary arteries. Abstract book, 024, page 28, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
113. Kotevski Vladimir, Petrovski Borce, Pejkov Hristo, Antov Slobodan, Busletic Oliver, Hristovski Zarko, Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Stenting of coronary bifurcation lesions: case series. Abstract book, 026, page 29, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
114. I. Spiroski, Dr. S. Kedev, Dr. S. Antov, Dr., V. Kotevski, Dr. Z. Hristovski, Dr. I. Trajkov, Dr. H. Pejkov, Dr. M. Dimitrovski, Institute for Heart Disease, Clinical Center-Skopje, Macedonia, Giant thrombus in left anterior descending branch (LAD). Abstract book, 042, page 39, Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24 June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006.
115. Димова Ц., Пројевска Д., Ковачевска И., Антов С., Георгиев З., Андоновска Б., Современ стоматолошки концепт при ендокардити кај возрасни и кај деца. IV Конгрес на Стоматолозите од Македонија со меѓународно учество, 22-25.06.2006, Охрид, Македонија, 2006.
116. М. Јуруковска-Ношпал, В. Арсова, Б. Сидовска, С. Антов, Д. Проеска, Институт за срцеви заболувања-Клинички Центар, Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Корелација помеѓу вредностите на липидите во крвта и степенот на коронарната стеноза. Македонски Медицински Преглед, год. 60, 2005, стр. 1-98, Бр. 1-2, страна 1-5, 2006.
117. С. Антов, Н. Ивановски, Д. Ал Кхалили, И. Спироски, С Кедев, Институт за срцеви заболувања, Клиника за нефрологија, Медицински факултет-Скопје, Перкутана транслуминална ангиопластика (ПТА) и стентирање на реналната артерија кај пациентка со трансплантиран бубрег. Зборник на абстракти стр.20, 17 Конгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество, 10-13 Октомври, 2007 година, Охрид.
118. Слободан Антов, Сашко Кедев, Нинослав Ивановски, Филип Гучев, Денис Ал Халили, Игор Спироски, Институт за Срцеви Заболувања, Скопје, Македонија, Перкутана транслуминална ангиопластика и стентирање на реналната артерија кај пациентка со трансплантиран бубрег. Македонско Списание за Медицина МСМ/Macedonian Journal of Medicine MJM 2007; 53 (1-2): 1-116.
119. С. Антов, И. Спироски, С. Кедев, Д. Ал Халили, В. Спироска, М. Спироски, Институт за Срцеви Заболувања, Скопје, Македонија, Раскинувачка градна болка? Диференцијална дијагноза помеѓу аортна дисекција и акутен коронарен синдром (приказ на случај). Acta Chirurgica Macedonica, потврда 12-12-2006, печатење септември 2007 година.
120. С. Антов, С. Кедев, И. Спироски, Д. Ал Халили, Институт за Срцеви Заболувања, Скопје, Македонија, Акутен коронарен синдром кај 48 годишен пациент со Тетралогија Фало (приказ на случај). Acta Chirurgica Macedonica, потврда 12-12-2006, печатење септември 2007 година.
121. С. Антов, И. Спироски, Д. Ал Халили, Институт за Срцеви Заболувања, Скопје, Македонија, Миокарден инфаркт без ST-сегмент елевација (приказ на случај). Македонски Медицински Преглед, год. 62, 2007, стр. 1-1, Бр. 1-2, страна 1-1, 2008г.
122. Oliver Kalpak, Antonio Georgiev, Jorgo Kostov, Igor Spirovski, Slobodan Antov, Sasko Kedev, Clinic for Cardiology, Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Repeated revascularization after primary intervention for acute myocardial infarction. Abstract book, Cardiovascular Revascularization Therapies, Washington DC, February 11-13, 2008.
123. Sasko Kedev, Slobodan Antov, Igir Spiroski, Oliver Kalpak Sasha Kaeva, University Cardiology Clinic, Medical University, Skopje, Macedonia, Initial Experience with transradial carotid artery stenting as a primary approach. Abstract book of 8th International Course on Carotid Angioplasty and Other Cerebral Interventions, ICCA abstracts 110, 2008.
124. Oliver Kalpak, Sasko Kedev, Slobodan Antov, Igor Spirovski, Jorgo Kostov, Zarko Hristovski, Vladimir Kotevski, Clinic for Cardiology, Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Time to reperfusion reflects on long term outcomes from primary coronary intervention. Abstract book, Cardiovascular Revascularization Therapies, Washington DC, February 11-13, 2008.
125. Spiroski I, Kedev S, Antov S, Arsov T, Dzhekova-Stojkova S, Bosilkova G, Kostovska S, Trajkov D, Petlichkovski A, Strezova A and Spiroski M., Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR-677 and MTHFR-1298) genotypes and haplotypes and plasma homocysteine levels in patients with occlusive artery disease and deep venous thrombosis. Acta Biochimica Polonica 2008; 55:587–594.
126. Igor Spiroski1, Sashko Kedev1, Slobodan Antov1, Todor Arsov2, Marija Krstevska3, Sloboda Dzhekova-Stojkova3, Stojanka Kostovska4, Dejan Trajkov2, Aleksandar Petlichkovski2, Ana Strezova2, Olivija Efinska-Mladenovska2, Mirko Spiroski2, 1 Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia 2Institute of Immunobiology and Human Genetics, Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia 3Institute of Medical and Experimental Biochemistry, Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia 4Institute of Transfusion, Skopje, Republic of Macedonia, Association of Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR-677 and MTHFR-1298) Genetic Polymorphisms with Occlusive Artery Disease and Deep Venous Thrombosis in Macedonians. Croat Med J. 2008;49:39-49, doi:10.3325/cmj.2008.1.39.
127. Igor Spiroski1, Sashko Kedev1, Slobodan Antov1, Dejan Trajkov2, Aleksandar Petlichkovski2, Sloboda Dzhekova-Stojkova3, Stojanka Kostovska4, Mirko Spiroski2 Investigation of SERPINE1 genetic polymorphism in Macedonian patients with occlusive artery disease and deep vein thrombosis. Clinic of Cardiology, Faculty of Medicine, 1 Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia 2Institute of Immunobiology and Human Genetics, Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia 3Institute of Medical and Experimental Biochemistry, Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia 4Institute of Transfusion, Skopje, Republic of Macedonia, Kardiol Pol 2009; 67: 1088-1094.
128. Spiroska V, Kedev S, Antov S, Trajkov D, Petlichkovski A, Hristomanova S, Djulejic E, Paneva M, Senev A, Spiroski M. Association between 22 cytokine gene polymorphisms and dilated cardiomyopathy in Macedonian Kardiol Pol. 2009 Nov;67(11):1237-1247. PubMed PMID: 20024851.
129. Antov S, Kotevski V, Kostov J, Spiroski I, Kalpak O, Pejkov H, Kedev S. Left Main Stenting. IV Macedonian Congress of Cardiology Ohrid 2010; Abstract Book:40-003.
130. Kedev S, Antov S, Kotevski V, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Kalpak O. Primary transradial coronary interventions in acute myocardial infarction. IV Macedonian Congress of Cardiology Ohrid 2010; Abstract Book:39-002.
131. Kedev S, Antov S, Kotevski V, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Kalpak O. Primary transradial coronary interventions in acute myocardial infarction. XXXVII Annual ESAO Congress, Skopje, Macedonia, September 8-11, 2010, The International Journal of Artificial Organs Volume 33/No. 7 July 2010.
132. Kalpak O, Antov S, Kotevski V, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Kedev S. Outcome of using radial artery access as primary strategy. IV Macedonian Congress of Cardiology Ohrid 2010; Abstract Book:43-008.
133. Pejkov H, Kotevski V, Antov S, Kostov J, Spiroski I, Kalpak O, Srbinovska E, Kedev S. Our experience with thromboaspiration in acute myocardial infarction. IV Macedonian Congress of Cardiology Ohrid 2010; Abstract Book:41-005.
134. Spiroski I, Antov S, Kotevski V, Kostov J, Kalpak O, Pejkov H, Kedev S. Percutaneous coronary intervention in chronic total oclusion-high volume center experience. IV Macedonian Congress of Cardiology Ohrid 2010; Abstract Book:42-006.
135. Kalpak O, Antov S, Kotevski V, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Boshev M, Kedev S. Interventional cardiology registry data results. IV Macedonian Congress of Cardiology Ohrid 2010; Abstract Book:42-007.
136. Kedev S, Antov S, Kotevski V, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Kalpak O. Radial and ulnar versus femoral access for primary coronary interventions in acute myocardial infarction. 2nd Congress of Kosovo society of cardiology. Prishtina, October 2010, Abstract book:14.
137. S Kedev, S Antov, O Kalpak, J Kostov, H Pejkov, I Spiroski, D Petkovska, …, Single Center Registry of Percutaneous Ulnar Artery Approach for Coronary Intervention as an Alternative to Transradial Access. Journal of the American College of Cardiology 58 (20), B144-B144, 2011, TCT-529.
138. Kedev S, Kalpak O, Antov S, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I, Boshev M. Single center registry of transradial versus transfemoral access for primary PCI. J. Am. Coll. Cardiol. 2011;57 issue 14; E1803.
139. Kedev S, Antov S, Kalpak O et al. Single Center Registry of Percutaneous Ulnar Artery Approach for Coronary Intervention as an Alternative to Transradial Access. J Am Coll Cardiology 2011;58(20): TCT 529.
140. Kedev S, Kalpak O, Antov S, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Petkoska D, Jovkovski A, Zafirovska B. Percutaneous ulnar artery approach for coronary intervention:an alternative to transradial access. 29th Cardiovascular surgical symposium, Zurs/Austria February-March2011.
141. Pejkov H, Kedev S, Antov S, Kalpak O, Kostov J, Spiroski I, Kaeva S. Transradial approach for percutaneous coronary interventions with thromboaspiration in patients with STEMI. Österreichische Kardiologische Gesellschaft – Annual Conference Salzburg, abstract J Kardiol 2011; 18 (5–6).
142. Antov S., How to performe safe and efficient complex PCI through the wrist approach. The 61st International Congress of The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), 25th-28th April 2014, Abstract book page 48, 2014.
143. Kedev S, Antov S, Petkoska D, Mann T. The Transradial Approach is Safe and Effective for Carotid Artery Stenting. Am. Coll. Cardiol. 2012; 60/17, Suppl. B, B58, TCT-199.
144. Kedev S, Kalpak O, Dharma S, Antov S, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I, Transradial approach showed favorable one year clinical outcome compared to trans-femoral approach in acute ST elevation myocardial infarction patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. The Journal of Invasive Cardiology, October 2012; Volume 24/Supplement A; ACS006-Radial PCI in ACS;20 A.
145. Kedev S, Antov S, Kalpak O, The current experience with radial approach in Macedonia. The Journal of Invasive Cardiology, October 2012; Volume 24/Supplement A; WW003- Radial Approach in the World;31A.
146. Pejkov H, Antov S, Kostov J, Spiroski I, Kalpak O.Kaeva S, Kedev S, University Clinic of Cardiology, Medical Faculty-Skopje, Republic of Macedonia, Transradial primary percutaneous coronary intervention for the treatment of a patient with cardiogenic shock due toacutetotal occlusion of unprotected left main coronary artery. 13th International Meeting; Integrated Managementof Acute and Chronic Cardiovascular Disease, Innsbruck, Austria, 29-31 January 2012.
147. Antov S, Kedev S. Transradial approach as first choice for stenting of chronic total occlusion of iliac and femoral superficial artery. Contributions. Sec. Med. Sci., XXXIV 3, 2013, Prilozi. 2013;34(3):13-24., ISSN 0351-3254 UDC: 616.137-007.272-089.844.
148. Kedev S, Kalpak O, Dharma S, Antov S, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I, Petkoska D. Short and Long term Clinical Benefit of Radial versus Femoral Approach for Primary Percutaneous Coronary Intervention: A Real World Single Center Registry Data of 1808 Consecutive Acute ST Elevation Myocardial Infarction Patient Cathet. Cardiovasc Interv. 2013;81(S1): S10-S11.
149. Kedev S, Kalpak O, Dharma S, Antov S, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I. Changing from the femoral artery to the radial artery as the preferred access site for primary percutaneous coronary intervention: a real world single center registry data of 1808 consecutive acute ST-elevation myocardial infarction patients: in: Dharma S. Perspectives in the Treatment of Cardiovascular Disease: From Prognostic Parameters to Therapeutic Modalities. Leiden, the Nederlands 2013; Chapter 3.4:99-113.
150. Kalpak O. (1), Dharma S. (2), Antov S. (1), Kedev S. (1); (1) University Clinic for Cardiology, Skopje, Macedonia; (2) National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta, Indonesia, The transulnar artery approach is safe with or without presence of ipsilateral radial artery occlusion. Abstract book, PCR 2013.
151. Antov S, Kedev S et al., Evaluation of safety and efficacy of trans-radial stenting of left main coronary artery in symptomatic patients. The pharma innovation IC Journal No: 7725 Vol 3 No. 4, page 20-26, ISSN: 227-7695, 2014;3(4):20-26.
152. Antov S, Kedev S et al., Trans-radial versus trans-femoral approach in female STEMI patients-two yeras follow-up. Medical Journal MEDICUS, Vol 19 (2), page 317, UDC 61, ISSN 1409-6366, 2014.
• Antov S, Kedev S et al., Primary stenting in diabetics patients using trans-radial approach. Medical Journal MEDICUS, Nr 14, page 220, ISSN 2306-8930, 2014.
154. Antov S, Kalpak O, Sukmawan R, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Kedev S. Comparison of transradial versus transfemoral approach for primary PCI in diabetic patients with ST-elevated acute myocardial infarction V Macedonian Congress of Cardiology Skopje 2014: Abstract No. 155.
155. Sukmawan R, Kalpak O, Antov S, Spiroski I, Kostov J, Pejkov H,Kedev S. Transradial versus transfemoral access for female patients that underwent primary percutaneous coronary intervention in ST segment elevation myocardial infarction: 30 days and two years follow-up. JACC 2014;64(11) Suppl B: TCT-829.
156. Kalpak O, Antov S, Pejkov H, Spiroski I, Kostov J, Kedev S. Two years follow up of outcomes from transradial vs. transfemoral primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction. European Heart Journal 2013;34(suppl.1): DOI: 10.1093/eurheartj/ eht310.P4796.
157. Kristensen SD, Laut KG, Fajadet J, Kaifoszova Z, Kala P, Di Mario C, Wijns W, Clemmensen P, Agladze V, Antoniades L, Alhabib KF, De Boer MJ, Claeys MJ, Deleanu D, Dudek D, Erglis A, Gilard M, Goktekin O, Guagliumi G, Gudnason T, Hansen KW, Huber K, James S, Janota T, Jennings S, Kajander O, Kanakakis J, Karamfiloff KK, Kedev S …; Collaboratores… Antov S, et al. on behalf of the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions. Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction 2010/2011: current status in 37 ESC countries. Eur Heart J;2014 Aug 1;35(29):1957-70 doi: 10.1093/eurheartj/eht529.
158. Kedev S, Kalpak O, Dharma S, Antov S, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I. Complete transitioning to the radial approach for primary percutaneous coronary intervention: a real-world single-center registry of 1808 consecutive patients with acute ST-elevation myocardial infarction. J Invasive Cardiol 2014 Sep;26(9):475-82.
159. Kalpak O, Antov S, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I, Boshev M, Vasilev I, Zafirovska B, Kedev S. Total Wrist Access for Primary Percutaneous Coronary Intervention: A Real World Single Center registry of 2624 Consecutive Patients with Acute STEMI. The Journal of InvasIve CardIology, AimRadial 2014, Abstract Book:8A.
160. Cenko E, Kedev S, Antov S, Vasiljevic Z, Dorobantu M, Gustiene O, Knezevic B, Milicic D, Dilic M, Trninic D, Manfrini O, Bugiardini R. Sex Differences in Mortality in Women and Men with Obstructive Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome, Circulation 2014;130: A18737.
161. Kedev S, Kalpak O, Antov S, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I. The prevalence and outcomes of transradial percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome. Analysis from the single-centre ISACS-TC Registry (International Survey of Acute Coronary Syndrome in Transitional Countries) (2010–12). Eur Heart J Suppl 2014;16(suppl A): A33-A41 doi: 10.1093/eurheartj/sut009.
162. Kalpak O, Antov S, Pejkov H, Spiroski I, Kostov J, Kjaev M, Kedev S. Interventional Cardiology Registry 2008-2014. V Macedonian Congress of Cardiology Skopje 2014: Abstract No. 135.
163. Srbinovska-Kostovska E, Pejkov H, Antov S, Kalpak O, Andova V, Hristova E, Kedev S. Six-month follow up of the Echocardiographic parameters in patients with acute LAD occlusion. V Macedonian Congress of Cardiology Skopje 2014 Abstract No. 91p.
164. Pejkov H, Kedev S, Srbinovska-Kostovska E, Panov S, Antov S, Kostov J, Kalpak O, Spiroski I, Lang I. Tumor necrosis factor Alpha (TNF-Α) – predictor of left ventricular disfunction. V Macedonian Congress of Cardiology Skopje 2014: Abstract No. 156p.
165. Kalpak O, Pejkov H, Spiroski I, Kostov J, Antov S, Kedev S. Transradial vs. transfemoral primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction: Two years follow up. V Macedonian Congress of Cardiology Skopje 2014: Abstract No. 87.
166. Kostov J, Davceva-Pavlovska J, Antov S, Kalpak O, Pejkov H, Spiroski I, Kedev S. Bioresorbable vascular scaffolds implantation in patients with acute coronary syndrome V Macedonian Congress of Cardiology Skopje 2014: Abstract No. 159.
167. Pejkov H, Kedev S, Antov S, Kostov J, Kalpak O. Spiroski I, Bosev M, Vasilev I. Transradial primary percutaneous coronary intervention for the treatment of a patient with cardiogenic shock due to acute total occlusion of unprotected left main coronary artery V Macedonian Congress of Cardiology Skopje 2014: Abstract No. 186.
168. Yehuda Adler, Philippe Charron, Massimo Imazio, Luigi Badano, Gonzalo Barón-Esquivias, Jan Bogaert, Antonio Brucato, Pascal Gueret, Karin Klingel, Christos Lionis, Bernhard Maisch, Bongani Mayosi, Alain Pavie, Arsen D Ristić, Manel Sabaté Tenas, Petar Seferovic, Karl Swedberg, Witold Tomkowski, ESC Scientific Document Group, For ESC National Cardiac Societies actively involved in the review process of the 2015 ESC Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases Appendix 1: Former Yugoslav Republic of Macedonia: Macedonian Society of Cardiology: Slobodan Antov, 2015 Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, Volume 36, Issue 42, 7 November 2015 Published: 07 November 2015, Pages 2921-2964, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv318.
169. Антов С., Василев И., Кедев С. Tрансрадијален пристап како прв избор за стентирање на хронична тотална оклузија на илијачните и феморалните површни артерии. Vox Medici: гласило на Лекарската комора на Македонија, Кардиологија: прилог на Vox Medici 2015;24(88):20-26.
170. Србиновска-Костовска Е., Антов С., Антова Е., Андова В., Кедев С. Транскатетар аортна валвуларна имплантација (ТАВИ) – надеж за пациентите со тешка аортна стеноза и висок оперативен ризик. Vox Medici: гласило на Лекарската комора на Македонија = Кардиологија: прилог на Vox Medici 2015;24(88):29-32.
171. Pancholy SB, Zafirovska B, Antov S, Kalpak O, Kedev S. Predictors of Upper Extremity Arterial Tortuosity Encountered During Transradial Access: Results from a Large National Registry. Journal of the American College of Cardiology [El. Resource: http://www.elsevier.es/en-revista- journal-american-college-cardiology-jacc–42-articulo-tct-432-predictors-of-upper-extremity- S0735109715054091] 2015; 66 (15, suppl. B): B176, 2015 TCT-432.
172. Kedev S, Sukmawan R, … Antov S, … et al. Transradial versus transfemoral access for female patients who underwent primary PCI in STEMI: Two years follow-up data from acute STEMI interventional registry. International Journal of Cardiology (IJC) 2016;217(suppl): S16-S20, http://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(16)31232-3/pdf.
173. Zafirovska B, Petkoska D, Antov S, … et al., Kedev S. Radial artery anomalies in the Macedonian population during Transradial angiography procedures. Sanamed 2016;11(2):[87] -92, http://www.sanamed.rs/OJS/index.php/Sanamed/article/view/129/51.
174. Zafirovska Taleska B, Petkoska D, Antov S, … et al., Kedev S. Subclavian CTO stenting using bilateral retrograde radial approach. European Heart Journal 2016;37(suppl. 1):77 (P605), https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/suppl_1/1/2197550/Saturday-27-August-2016.
175. O Kalpak, H Pejkov, I Spiroski, J Kostov, B Zafirovska, G Kalpak, S Antov, …, Ulnar Rather Than Femoral for Artery Access Crossover. Journal of the American College of Cardiology 68 (18 Supplement), B151, 2016, TCT-368.
176. Oliver Kalpak1, Donco Donev2, Hristo Pejkov1, Slobodan Antov1, Gjorgji Kalpak3, Sasko Kedev1 1University Clinic of Cardiology, Medical Faculty, University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia 2Institute of Social Medicine, Medical Faculty, University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia 3Medical Faculty, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, R. Macedonia), Transition towards transradiaL approach improves outcomes of acute myocardiaL infarction PCI. of Med. Sci., XXXVIII 2, 2017, ISSN 1857-9345 UDC: 616.127-005.8-073.97. Contributions. Section of Medical Sciences (MASA) 2017; XXXVIII (2): [69] -78, http://manu.edu.mk/prilozi/38_2/8.pdf
177. Sasko Kedev*, MD, PhD; Biljana Zafirovska, MD; Oliver Kalpak, MD; Slobodan Antov, MD; Jorgo Kostov, MD, PhD; Igor Spiroski, MD; Hristo Pejkov, MD, PhD; Marjan Boshev, MD; Ivan Vasllev, MD; Aleksandar Jovkovski, MD; Hajber Taravari, MD; Danica Petkoska, MD; Darko Kitanoski, MD; on behalf of the Macedonian Working Group on Interventional Cardiology, Macedonia: coronary and structural heart interventions from 2010 to 2015. EuroIntervention 2017;13:Z47-Z50. DOI: 10.4244/EIJ-D-16-00827. https://www.pcronline.com/eurointervention/Z_issue/volume-13/supplement-z/.
178. Petkoska1, I. Vasilev1, B. Zafirovska Taleska1, S. Antov1, O. Bertrand2, S. Kedev. 1University Clinic of Cardiology, Medical School, University “St. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia The Former Yugoslav Republic of; 2Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, Canada, Transradial bilateral or single access in iliac artery percutaneous interventions: early and late results. European Heart Journal, Volume 38, Issue suppl_1, August 2017, Published: 29 August 2017, ehx493. P5216, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx493.P5216.
179. Petkoska, B. Zafirovska Taleska, I. Vasilev, S. Antov, S. Kedev. University Clinic of Cardiology, Medical School, University “St. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia The Former Yugoslav Republic of, Transradial approach for carotid artery stenting in octogenerians. European Heart Journal, Volume 38, Issue suppl_1, August 2017, Published: 29 August 2017, ehx493.P5207, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx493.P5207.
180. Kristian Thygesen* (Denmark), Joseph S. Alpert* (USA), Allan S. Jaffe (USA), Bernard R. Chaitman (USA), Jeroen J. Bax (The Netherlands), David A. Morrow (USA), Harvey D. White* (New Zealand): the Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/ American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction, For ESC National Cardiac Societies actively involved in the review process of the 2018, The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Macedonian FYR Society of Cardiology, 42 Appendix: Slobodan Antov, Fourth universal definition of myocardial infarction (2018), European Heart Journal, Volume 40, Issue 3, 14 January 2019 Published 25 August 2018, Pages 237-269, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy462.
181. Antov S, Kedev S, Trans Radial Approach for Stenting of Sub-Occluded Superior Mesenteric Artery. Challenging cases, ID: 14435, September 21st -25th 2018, San Diego, CA., TCT-1636.
182. Слободан Антов, 1. Трансрадијален пристап како за стентирање на хронично тотална оклузија на илијачната и феморалната површна артерија Панацеа, 6 август 2018. 2. Ампутацијата е потенцијална последица на периферно артериско заболување, Панацеа 13 август 2018. 3. Трансрадијалниот пристап кај илијачните интервенции ги намалува крварењата и компликациите, како и потребата од трансфузија на крв, Панацеа 20 август 2018 година, https://panacea.mk/tag/d-r-slobodan-antov/.
183. S Kedev, B Zafirovska, S Antov, J Kostov, I Spiroski, M Boshev, I Vasilev, et all …, Total wrist access for angiography and interventions: procedural success and access site crossover in a high volume transradial center. Cardiovascular Revascularization Medicine 19 (5), 570-574, 2018.
184. S Kedev, B Zafirovska, E Srbinovska-Kostovska, S Antov, A Nikolic, …, Minimalistic Approach for Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): Open Vascular Vs. Fully Percutaneous Approach. Prilozi 40 (2), 5-14, 2019.
185. B Zafirovska, S Antov, J Kostov, I Spiroski, I Vasilev, A Jovkovski, …, Benefit of routine preprocedural radial artery angiography in STEMI patients. Catheterization and Cardiovascular Interventions 93 (1), 25-31, 2019.