fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Senço Netkov

Specialist në radiodiagnostikë

1996

Specialist i radiologjisë– Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1989
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i radiologjisë

2004 – 2009
Spitali privat – Neuromedika – Shkup
Reparti i radiologjisë

1990 – 2004
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Instituti i radiologjisë – Shkup