fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Robert Domazetov

Specialist në anesteziologji me reanimatologji

1994
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

1998-2011
KARMI
Shef i departamentit për transplantim

2011-2020
Remedika
Specialist anesteziolog

KARMI
Oda e mjekëve të Maqedonisë
SHMM

2014 – Koautor i “Continuous vs patient – controlled epidural analgesia for labour analgesia and their effects on maternal motor function and ambulation”