fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr. Risto Simeonov

Specialist në kirurgji pediatrike

1997

Doktor i shkencave mjekësore

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

Universiteti  “Sv. Kiril i Metodij”- Shkup

2004

Specialist në kirurgjinë pediatrike

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

Universiteti  “Sv. Kiril i Metodij”- Shkup

2018

Doktor i shkencave mjekësore

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

Universiteti  “Sv. Kiril i Metodij”- Shkup

1998-2018

Doktor specialist në kirurgjinë pediatrike

ISHP  Klinika e  kirurgjisë pediatrike

2018

Doktor specialist në kirurgjinë pediatrike

Acibadem Sistina – Shkup

Kryetar i shoqatës së kirurgëve për fëmijë në Maqedoni

Anëtar i shoqatës europiane dhe botërore të kirurgëve pediatrik