fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Pavle Dimçev

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

1999
Britania e Madhe, St. George Hospital, Londër,
Reparti i diagnosës prenatale

1997
Holand – University Hospital Leiden,
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

1996
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1986
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010- momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2007 – 2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës „Malla Bogorodica“ –Shkup
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2005 – 2007
Spitali privat shëndetësor „Remedika“ – Shkup
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

1989 – 2005
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Çair
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

– King’s College Hospital
– Center for fetal medicine

– Çertifikat për ekokardiografi fetale – King’s College Hospital
– Çertifikat për skrining ultrazëri nga Fetal Medicine Foundation London.

– ZGOM, FIGO, ISUOG, EA GO